•   BIULETYN INFORMACYJNY
  LUBELSKIEGO ODZIAŁU TERENOWEGO
  POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

   

 • Nr 3/2003 (32) Lublin, kwiecień 2003

 • Szanowni Koleżanko, Kolego!

  Za nami zawody "SPDX Contest 2003". Te najważniejsze międzynarodowe polskie zawody obchodziły w tym roku 70-lecie swojego istnienia. W związku z tym zyskały one jubileuszową oprawę, dopisali sponsorzy - wśród nagród znajduje się m.in. transceiver FT1000MP. W zawodach wystartowało wiele stacji z naszego OT , wszystkim niezależnie od uzyskanego wyniku należą się słowa uznania. W biuletynie na gorąco o swoich wrażeniach z SPDXC opowiada Krzysztof SP8GSC.

  W dniu 29 marca odbyła się I tura Lubelskiego Maratonu 2003. Przez godzinę w paśmie 2m słychać było wiele stacji. Były wśród nich te z niewielkim stażem krótkofalarskim ale również doświadczeni OM. Nasz konkurs jest okazją do dobrej zabawy. Młodym daję możliwość zdobywania doświadczenia w pracy "kontestowej", sposobów wypełniania logów. Niech zdobyte doświadczenia zachęcą do udziału w licznych zawodach krajowych i międzynarodowych. W pierwszy weekend maja kolejne próby I reg. IARU w pasmach VHF, UHF - zachęcam do udziału tym bardziej, że z lokatorów KO10, KO11 pracuje niewiele stacji.

  Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, z tej okazji wszystkim czytelnikom biuletynu i ich najbliższym życzę wszelkiej pomyślności i wiele radości. Smacznego jaja i mokrego dyngusa!

 • Tadeusz SP8DIP

 • Dyplom LUBLIN!

  Nadeszła już wiosna, więc wszyscy zainteresowani mogą rozpocząć przygotowania do wyruszenia w te regiony Lublina, gdzie nie obserwuje się żadnej aktywności krótkofalowców. Nie jest to niczym dziwnym, bo w niektórych małych kwadratach lokatora po prostu nie ma krótkofalowców. Jedyną metodą na zrobienie łączności jest umówienie się z kolegą, który tam specjalnie pojedzie. Żeby zdobyć dyplom pierwszej klasy należy przeprowadzić łączności ze wszystkimi małymi kwadratami (i uzyskać potwierdzenia), a żeby zdobyć dyplom klasy S należy osobiście przeprowadzić łączności z tych kwadratów. Występuje wiec tutaj zbieżność interesów. Koledzy organizujcie się. Niech jedni organizują wyjazdy, a drudzy niech czekają w gotowości przy urządzeniach i starają się przeprowadzić łączność z kolegą. To jest dobra metoda, bo wtedy i jedni i drudzy mogą zdobyć dyplomy. Przy okazji i inni będą mogli przeprowadzić łączności z bardziej poszukiwanymi kwadratami. Chciałbym też zauważyć, że nie należy czekać aż do czerwca albo do wakacji, ponieważ wtedy robi się gorąco i nikomu nic się nie chce. Dużo ludzi wyjeżdża i na pasmach robi się cisza. Jednym słowem nastaje sezon ogórkowy i trudno spotkać kogokolwiek.

  Poniżej przypominam regulamin dyplomu i wszystkich zainteresowanych namawiam do zainteresowania swoich kolegów opisaną metodą umożliwiającą łatwe spełnienie warunków dyplomu. Wszystkich kolegów i koleżanki naturalnie również serdecznie namawiam do odwiedzenia ciekawych zakątków miasta Lublina i spełnienia warunków do uzyskania dyplomu.

 • Krzysztof SP8GSC
 • REGULAMIN DYPLOMU "LUBLIN"

  1.  
  2. Wydawca: OT PZK Lublin.
  3.  
  4. Przeznaczenie dyplomu: Dyplom dostępny dla stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych.
  5.  
  6. Cel wydawania: Zwiększenie aktywności stacji w szczególności posiadających licencję drugiej kategorii. Wskazanie celu wymiany kart QSL. Zachęcenie do odwiedzenia atrakcyjnych zakątków miasta Lublina.
  7.  
  8. Wymagania: Uzyskanie po 01.01.2000 potwierdzonych łączności (nasłuchów) z co najmniej 8 stacjami położonymi w granicach administracyjnych miasta Lublina (aktualnymi w dniu przeprowadzenia łączności). Każda ze stacji musi pracować z innego małego kwadratu lokatora. Stacje pracujące spoza Lublina nie liczą się. Stacje przenośne i pracujące okresowo z miasta Lublina zalicza się po spełnieniu dodatkowych warunków.
  9.  
  10. Dodatkowe warunki: Stacje przenośne na czas aktywności powinny być zainstalowane w jednym miejscu z ustalonym kwadratem lokatora. Stacji ruchomych nie zalicza się. Praca stacji przenośnych oraz łamanych przez 8 musi być zgłoszona do wydawcy dyplomu najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia pracy. Łączności (nasłuchy) ze stacją, która nie dokonała zgłoszenia nie liczą się do dyplomu. Zgłoszenie aktywności powinno zawierać: znak stacji, lokator, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, liczbę przeprowadzonych łączności, rodzaj anteny i maksymalną moc jaka była używana. Zgłoszenie takie nie dotyczy stacji stałych.
  11.  
  12. Pasma i emisje: dowolne. Zalecana częstotliwość 145.250 kHz. Możliwe jest uzyskanie dyplomu klasy IV za łączności (nasłuchy) poprzez przemienniki.
  13.  
  14. Rodzaje dyplomu:
  15. a) podstawowy:

   Klasa I - wszystkie kwadraty (obecnie 14)

   Klasa II - 11 kwadratów

   Klasa III - 8 kwadratów

   Klasa IV - 8 kwadratów, łączności (nasłuchy) poprzez przemienniki.

   b) specjalny:

   Klasa S - dla operatorów stacji pracujących z miasta Lublina ze stacji przenośnych zainstalowanych kolejno we wszystkich małych kwadratach, pod warunkiem, że z każdego kwadratu przeprowadzą co najmniej kilka łączności.

  16. Koszt dyplomu: 5 zł dla nadawców, 2 zł dla nasłuchowców
  17.  
  18. Zgłoszenia na dyplom podstawowy: Lista potwierdzonych łączności (GCR) zatwierdzona przez dwóch nadawców lub karty QSL oraz kserokopia dowodu wpłaty na konto OT PZK w Lublinie.
  19.  
  20. Zgłoszenia na dyplom specjalny: Zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko operatora, znak stacji, datę i ilość przeprowadzonych łączności z każdego małego kwadratu, godzinę rozpoczęcia i zakończenia aktywności, rodzaj anteny oraz maksymalną moc jaka była używana. Kserokopia dowodu wpłaty na konto OT PZK w Lublinie.
  21.  
  22. Stacje z Lublina mogą pracować z następujących kwadratów: KO11 FD, FE, FF, FG, GD, GE, GF, GG, HE, HF, HG, HH, IF, IG.

  World Wide Young Contersers

  WWYC jest klubem zrzeszającym młodych miłośników zawodów krótkofalarskich. Klub powstał w 1999 r. z inicjatywy kilku kolegów, którzy pragnęli stale wymieniać się doświadczeniami, nowinkami oraz zachęcać innych młodych krótkofalowców do aktywnego udziału w zawodach i doskonalenia swoich umiejętności. Członkiem klubu może zostać każdy krótkofalowiec który nie ukończył 30 roku życia i KOCHA krótkofalarskie zawody. Praktycznie w każdych zawodach koledzy z WWYC odnoszą znaczące sukcesy. O poziomie operatorskim tych młodych ludzi świadczy choćby 4 miejsce zespołu N2NL /N6MJ w mistrzostwach WRTC 2002 w Finlandii! Również ekspedycja 8Q7ZZ to dzieło młodych nadawców z WWYC. Żaden z nich nie ukończył jeszcze 20 lat!

  Członkostwo w klubie jest bezpłatne, a zapisać się do niego można na stronie www.wwyc.net . Każdy krótkofalowiec zapisujący się do klubu otrzymuje numer klubowy.

  Obecnie WWYC zrzesza ponad 200 członków. Wśród nich jest kilku nadawców z SP w tym z naszego podwórka: Jakub SQ8BGJ, Kasia SQ8JCQ, Marcin SQ8CQ, i ja SQ8GHY.

 • VY 73 Łukasz SQ8GHY

  WWYC#210

 • Wrażenia po SP DX Contest

  Już od kilku, a może nawet kilkunastu lat nie brałem udziału w zawodach SPDX Contest głównie z powodu obaw o wystąpienie zakłóceń u sąsiadów przy tak długotrwałym nadawaniu, a trochę z obaw o kiepską propagację i związaną z tym mizerną aktywność. Tak już bywało kilkakrotnie, że w niedzielę zawodów już praktycznie nie było, bo tylko kilka najwytrwalszych stacji polskich wołało CQ TEST bez jakiegokolwiek odzewu.

  W tym roku, z racji jubileuszu, postanowiłem zrobić trochę łączności, żeby dostać pamiątkową plakietkę z jubileuszowych zawodów.

  Po przeprowadzeniu kilku łączności na wyższych pasmach ze stacjami spoza Europy przeniosłem się na pasmo 160-metrowe, żeby zwiększyć nieco aktywność stacji polskich na tym paśmie, ponieważ nie wszyscy mają możliwość zainstalowania anteny na to pasmo głównie ze względu na jej duże rozmiary. Anteny skrócone raczej nie bardzo się sprawdzają, bo ich skuteczność pozostawia wiele do życzenia. O dowołaniu się do dalszych stacji (to jest pozaeuropejskich) raczej nie ma co marzyć. Nie mówiąc już o tym, że najpierw trzeba takie stacje usłyszeć. W mieście na tym paśmie panuje potężny trzask odbierany jako tło o sile pomiędzy 7 a 9 w skali s. Tylko bardzo silne stacje potrafią się przez to przebić, co nie znaczy, że nad ranem nie można na tym paśmie usłyszeć stacji W czy VE, pracujących dużą mocą z antenami kierunkowymi na Europę. Niestety w tych zawodach nie dane mi było usłyszeć takich stacji, bo rano wstałem troszkę za późno i albo propagacja była już za słaba, albo nie pracowały silne stacje z kierunkowymi antenami na Europę.

  Na różnych pasmach słyszałem z Lublina pracujące na telegrafii stacje SP8UFO, SP8BAB, SQ8AGF, SP8BAI, SP8JWE, SP8YCB, SP8DHJ/8, a spoza Lublina naszych kolegów pracujących ze swoich "contestowych" QTH - SP8IMG i SP8IOD. Nie słyszałem kolegów z klubu SP8KAF pracujących z Moszenek. Widocznie większość łączności przeprowadzali na ssb.

  Aktywnie pracował Prezes naszego Oddziału SP8GNF.

  Sporo czasu spędziłem na paśmie 80 metrowym. Niestety poziom sprzętowy pracujących tutaj stacji jest bardzo kiepski. Sygnały telegraficzne były przeróżne (przeważnie niezbyt czyste), częstotliwości na których koledzy mnie wołali również przeróżne. Być może niektórzy nawet się nie dowołali, bo wołających daleko z boku znajdowałem prawie przypadkiem. Niestety jest to zmora tego pasma. Prawie nigdy dwie stacje pracujące ze sobą nie pracują dokładnie na jednej częstotliwości. Koledzy maja jakieś dziwne transcivery, w których częstotliwość nadawania znacznie różni się od częstotliwości odbioru. A to jest takie proste do skorygowania.

  Niestety muszę też z przykrością napisać o stacji SP8BAB skądinąd bardzo aktywnie pracującej prawie we wszystkich zawodach na paśmie 20 metrowym na telegrafii, ale używającej nieco zabytkowego nadajnika zbudowanego w układzie powielaczy. Wielokrotnie już prosiłem kolegę SP8BAB. żeby poprawił swój nadajnik, który swoim złym sygnałem zakłóca inne częstotliwości. Na 14 MHz kliks słychać prawie na całym paśmie co uniemożliwia odebranie sygnału słabszych stacji. Proponowana przeróbka nadajnika kolegi SP8BAB jest dość prosta i wymaga tylko zbudowania dodatkowego VXO na kwarcu ok. 9 MHz (a właściwie przebudowania jednego z powielaczy na generator). Na pewno kolega dałby sobie z tym radę w stosunkowo krótkim czasie. Proponowałem, że mu w tym pomogę, a nawet poszukam jakiegoś kwarcu, który by się do tego nadawał, ale kolega jakoś nie jest zainteresowany. Ponadto nadajnik kolegi SP8BAB emituje dość silne sygnały harmoniczne na wszystkich pasmach amatorskich w tym nawet WARC, a szczególnie silną na 28 MHz. Proponowana przeróbka radykalnie wyeliminowałaby te sygnały, na emisję których marnuje się spora część mocy stopnia końcowego. Mam nadzieję, że kolega SP8BAB zareaguje na tą krytykę i w szybkim czasie przeprowadzi modernizację swojego nadajnika, zwłaszcza, że nie wymaga ona żadnych nakładów finansowych.

  Wracając do zawodów, to z mojego punku widzenia, właściwie nic więcej ciekawego się nie działo.

  Pracowało kilka stacji z dość ciekawych krajów, jak choćby ZF - Kajmany na 80 m. Nie skupiałem się zresztą na słuchaniu, tylko na robieniu łączności ze stacjami, które mnie wołały, więc niewiele mogę powiedzieć o tym jakie stacje pracowały, a już nic o tym kto pracował na ssb.

  Nie używam komputera do logowania, więc po zakończeniu zawodów wpisałem łączności do małego programu stworzonego przez SP7DQR i wysłałem poczta elektroniczną dziennik zawodów w postaci pliku w formacie cabrillo. Jeszcze tego samego dnia otrzymałem podziękowanie za wysłanie logu.

 • Krzysztof SP8GSC
 • PROJEKT Regulaminu dyplomu
  "POWIATY WOJEWÓDZTWA LUBELSKEGO"

  Wydawcą dyplomu jest Marszałek Województwa Lubelskiego i Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Lublinie. Dyplom dostępny jest dla stacji polskich i zagranicznych w dwóch kategoriach: KF i UKF. Warunkiem otrzymania dyplomu na KF i UKF jest przeprowadzenie po jednym potwierdzonym QSO minimum z 15 powiatami województwa lubelskiego. Za przeprowadzenie potwierdzonych QSO ze wszystkimi powiatami (24) województwa lubelskiego będą przyznawane nagrody rzeczowe. Do dyplomu zalicza się łączności od 01.01.2003 r. Dyplom na identycznych warunkach jest dostępny dla nasłuchowców. Koszt dyplomu 5 PLN dla stacji z Polski i 3 IRC dla stacji zagranicznych.

  Wykaz powiatów:

   1 Biała Podlaska

  BP

   2 Biłgoraj

  BI

   3 Chełm

  CH

   4 Hrubieszów

  HR

   5 Janów Lubelski

  JL

   6 Krasnystaw

  KY

   7 Kraśnik

  KK

   8 Lubartów

  LT

   9 Lublin

  LB

   10 Łęczna

  LC

   11 Łuków

  LW

   12 Opole Lubelskie

  OB

   13 Parczew

  PC

   14 Puławy

  PU

   15 Radzyń Podl.

  RP

   16 Ryki

  RK

   17 Świdnik

  SD

   18 Tomaszów Lubelski

  TL

   19 Włodawa

  WD

   20 Zamość

  ZA

   21 Biała Podlaska (miasto)

  IM

   22 Chełm (miasto)

  CM

   23 Lublin (miasto)

  LU

   24 Zamość (miasto)

  ZM

  Do zgłoszenia należy dołączyć czytelnie wypełniony wyciąg z logu, ksero kart QSL, i kopię dowodu wpłaty. Wydawca dyplomu zastrzega sobie prawo sprawdzenia oryginałów kart QSL.

  Award Manager:

  Krzysztof Szczucki

  ul. Koncertowa 9/85, 20-843 Lublin

  Numer konta:

  ZOT PZK Lublin

  PKO BP S.A. II O/Lublin

  10203150-113370243

  INFORMACJE I OGŁOSZENIA

   

  Komunikaty OT PZK w Lublinie nadawane są na przemienniku lubelskim 145.675MHz w czwartki o godz.20.

  Zapraszamy członków i sympatyków OT PZK na spotkanie w niedzielę 13 kwietnia o godz. 12.00 do klubu "HADES" ul. Peowiaków w Lublinie.

   

  1. Stefan 9J2SZ poszukuje 2 lamp GU13, 813. Tadeusz SP8DIP, tel.dom. (81) 7433134, e-mail: sp8dip@wp.pl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.

  Przedruk artykułów tylko za zgodą Autorów i Redakcji.

   

  Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:
  Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25,
  tel. domowy 7433134, tel. do pracy 4451206, e-mail:
  sp8dip@poczta.onet.pl lub T.Pawlasek@lubzel.com.pl