BIULETYN INFORMACYJNY
LUBELSKIEGO ODZIAŁU TERENOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Nr 1/2005 (44) Lublin, styczeń 2005

 

 

Koleżanki i koledzy

Zapraszam do lektury pierwszego w tym roku biuletynu OT PZK w Lublinie. Znajdziemy w nim obszerne sprawozdanie
z zebrania zarządu z 8 lutego oraz
plan pracy na 2005 rok.

W tym roku mija półmetek pracy zarządu i dlatego w marcu planujemy zorganizowanie zjazdu sprawozdawczego wszystkich członków OT. Zawiadomienia o programie, miejscu i czasie zjazdu zostaną rozesłane w najbliższym czasie do wszystkich członków OT.

W grudniu ubiegłego roku uruchomiliśmy nowy przemiennik w paśmie 70m. Po usunięciu początkowych problemów od
8 lutego przemiennik pracuje w układzie docelowym. Dla zainteresowanych krótki opis budowy SR8LU w bieżącym numerze.

 

 

 • Serdecznie pozdrawiam!

  Tadeusz SP8DIP

 • WIADOMOŚCI OT PZK W LUBLINIE

   

  Lista osób z opłaconymi składkami PZK z I półrocze 2005:

  SP8-20-055, SP5BFW, SP8BJJ, SP8CGS, SQ8JIT, SP8ENS, 9J2SZ, SO8ZH, SP5ALP, SP5BSG, SP5ETS, SP5GIZ, SP5IKO, SP5KP, SP5LM, SP5MNS, SP5WCK, SP5XVO, SP7ATH, SP7CPT, SP7RJF, SP7VTY, SP8ARY, SP8ASG, SP8AWL, SP8BAB, SP8BAI, SP8BFF, SP8BQL, SP8BWR, SP8BXC, SP8BXL, SP8CGE, SP8DHJ, SP8DIP, SP8DJY, SP8DYM, SP8DYY, SP8ENR, SP8FIQ, SP8FNA, SP8FO, SP8GKE, SP8GNF, SP8GQU, SP8GSC, SP8HKT, SP8HPC, SP8HPW, SP8HWM, SP8HXN, SP8IAP, SP8IIS, SP8IJQ, SP8IMG, SP8IOD, SP8JUS, SP8JWE, SP8LBG, SP8LBH, SP8LBK, SP8LLB, SP8LXE, SP8MED, SP8MMW, SP8MMY, SP8MMZ, SP8NCF, SP8NCG, SP8NCJ, SP8NCQ, SP8NR, SP8NTL, SP8ONB, SP8OND, SP8ONZ, SP8QA, SP8QA, SP8QED, SP8RSS, SP8RX, SP8SN, SP8SW, SP8TK, SP8UFO, SP8UFT, SP8XXG, SP8YCR, SQ5CJB, SQ8AGI, SQ8ESZ, SQ8FDJ, SQ8FDX, SQ8GHJ, SQ8GHX, SQ8GKA, SQ8GKD, SQ8GKJ, SQ8GKU, SQ8GRY, SQ8HNB, SQ8IFG, SQ8IN, SQ8ISD, SQ8ISF, SQ8ISI, SQ8ISS, SQ8J, SQ8JCB, SQ8JIB, SQ8JIS, SQ8JIV, SQ8LEI, SQ8LUU, SQ8LUV, SQ8VJ, SQ8WI

   

  Posiedzenie Zarządu Oddziału PZK nr 20 w dniu 08-02-2005 r.

  1.  
  2. Kol. Krzysztof SP8GNF przekazał informację o Rezygnacji Skarbnika Oddziału Anety Stola SQ8DSA z pełnionych funkcji w oddziale z powodów osobistych.
  3.  
  4. Prezes kol. Krzysztof SP8GNF przekazał informację dotyczącą przekazania pomieszczenia dla Oddziału w budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz zasad przekazywania korespondencji i nowego adresu Oddziału:
  5. Lubelski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców

   przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie

   20-904 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5.


   Kol. Jerzy SP8HPW zaproponował ustanowienie regulaminu korzystania z pomieszczeń, które zostaną przekazane oddziałowi.

  6. Kol. Tadeusz SP8DIP przekazał informację dotyczące funkcjonowania przemiennika pracującego w paśmie 70 cm.
  7.  
  8. Kol. Henryk SP8DHJ zwrócił uwagę na potrzebę ustalenia miejsca comiesięcznego spotkania członków oddziału. Kol. Krzysztof SP8GNF potwierdził możliwość przeprowadzenia spotkania w Garnizonowym Klubie Wojskowym.
  9.  
  10. Ustalono wstępny termin walnego zebrania członków Oddziału na dzień 13-03-2005r.
  11.  
  12. Ustalono że do 16-02-2005 r. zostanie ustalone miejsce spotkania walnego zebrania członków Oddziału.
  13.  
  14. Kol. Krzysztof SP8GNF zaproponował dyskusję nad możliwością podpisania porozumień o współpracy z Ligą Obrony Kraju, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Obroną Cywilną.
  15.  
  16. Kol. Tadeusz SP8DIP zaproponował przeprowadzenie kursów i szkoleń mających na celu wzbogacenie wiedzy członków Oddziału nt. współczesnych konstrukcji wykorzystywanych w krótkofalarstwie.
  17.  
  18. Kol. Tadeusz SP8DIP poruszył sprawę rozliczenia zawodów "Dni Lublina 2004" i "Maraton Lubelski 2004 r.". Zaproponowano by rozliczenie zawodów Lubelski Maraton UKF w 2005 r. prowadził kol. Krzysztof SP8GSC. Kol. Wojciech SQ8VJ zaproponował by rozliczenie zawodów Lubelski Maraton UKF w 2005 r. prowadził kol. Łukasz SQ8GHY.
  19.  
  20. Kol. Henryk SP8DHJ zwrócił uwagę na potrzebę wykonania inwentaryzacji mienia Oddziału oraz potrzeby odszukania dokumentów poprzednich inwentaryzacji. Kol. Ryszard SP8ONZ oświadczył, że zajmie się sprawa inwentaryzacji Oddziału.
  21.  
  22. Kol. Ryszard SP8ONZ zwrócił uwagę, że w bieżącym roku wypada rocznica 80-lecia Polskiego Radia. Przedstawiono parę możliwości uczczenia tej rocznicy m.in. przyznania Honorowej Odznaki PZK dla Polskiego Radia Lublin.
  23.  
  24. Poruszono sprawę planu pracy i budżetu na rok 2005 r. Dyskusja zakończyła się stworzeniem planu pracy i budżetu na 2005 r. stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. Zwrócono również uwagę na potrzebę ponownego przedyskutowania budżetu w połowie 2005 roku.
  25.  
  26. Poruszono sprawę wniosków o przyznanie Honorowych Odznak PZK dla członków Oddziału i wręczenia już przyznanych odznak.
  27.  
  28. Kol. Henryk SP8DHJ poruszył sprawę regulaminów PZK dotyczących obrotu kart QSL i przyznawania Honorowej Odznaki PZK. Prezes zobowiązał się do pozyskania tych regulaminów i rozpropagowania ich.
  29.  
  30. Poruszono sprawę przekazywania środków dla Oddziału z odliczenia podatkowego.
  31.  
  32. Poruszono sprawę możliwości przeprowadzenia jednego z comiesięcznych spotkań w Skansenie - inicjatywa kol. Jurka SP8JWE

   

   

  UCHWAŁY ZARZĄDU OT PZK W LUBLINIE
  Z DNIA 08-02-2005 r.

  Uchwała nr 1

  Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Lublinie na posiedzeniu w dniu 08-02-2005 r. przyjmuje rezygnację Anety Stola SQ8DSA z funkcji Skarbnika Oddziału z powodów osobistych.

  Uchwała nr 2

  Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Lublinie na posiedzeniu w dniu 08-02-2005 r. powierza funkcję Skarbnika Oddziału kol. Ryszardowi Winiarskiemu SP8ONZ jednocześnie odwołując go z funkcji Sekretarza Oddziału.

  Uchwała nr 3

  Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Lublinie na posiedzeniu w dniu 08-02-2005 r. powierza funkcję Sekretarza Oddziału kol. Wojciechowi Styk SQ8VJ.

  Uchwała nr 4

  Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Lublinie na posiedzeniu w dniu 08-02-2005 r. upoważnia Prezesa Oddziału Krzysztofa Jareckiego SP8GNF do przeprowadzenia wstępnych uzgodnień w zakresie potrzeb i zasad współpracy z Ligą Obrony Kraju, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Obroną Cywilną.

   

   

  PLAN PRACY I BUDŻET 2005r.
  ZARZĄDU ODDZIAŁU LUBELSKIEGO PZK

   

  Comiesięczne spotkania 300,00 zł cały rok
  Komunikaty czwartkowe 50,00 zł cały rok
  Zebranie sprawozdawcze Oddziału 300,00 zł luty-marzec
  Spotkanie nad jeziorem Krasne 100,00 zł maj-czerwiec
  Wyprawa do KO20 50,00 zł czerwiec
  Zawody Lubelski Maraton UKF 2005 100,00 zł cały rok
  Biuletyn OT 50,00 zł cały rok
  Biuro QSL 1000,00 zł cały rok
  Prace antenowe SR8L 200,00 zł cały rok
  Obsługa konta 600,00 zł cały rok
  Opłata za przemiennik 30,00 zł cały rok
  Opłata za domenę www.pzk.lublin.pl 50,00 zł cały rok
  Opłata za lokal 300,00 zł cały rok
  Rezerwa 300,00 zł cały rok

   

  PRZEMIENNIK SR8LU W LUBLINIE

  We wtorek 2 lutego zakończyliśmy prace związane z uruchomieniem lubelskiego przemiennika w paśmie 70cm. W chwili obecnej przemiennik pracuje w układzie docelowym - na jednej antenie kolinearnej o zysku 9dBd z mocą nadajnika 10W oraz czułością otwarcia odbiornika 0,12mV. Niezbędną separację toru odbiorczego i nadawczego zapewnia fabryczny duplekser (>70dB).

  Do budowy przemiennika zostały wykorzystane radiotelefony z pasma 300MHz produkcji firmy RADMOR oraz elementy z starych telefonów komórkowych. Poniżej omówię najważniejsze układy przemiennika.

  Synteza PLL

  Do stabilizacji częstotliwości RX i TX wykorzystałem pętle PLL Radmora z pasma 300MHZ. Wykonane są one w technologii montażu powierzchniowego i  pracują na układach TDD1742. W oryginale nastawy częstotliwości przechowywane są w pamięci PROM 82S129. W przemienniku zastosowałem popularne EPROM-y 2732 z home-made przejściówką DIP16 na DIP24. Przestrojenie generatorów VCO jest bardzo proste. Polega na wylutowaniu jednego kondensatora smd! i skorygowaniu częstotliwości trymetrem. Dla zwiększenia poziomu sygnału syntezy wymieniłem również część tranzystorów. Okazało się, że zastosowane w oryginale tranzystory BFS17 w paśmie 430MHz maja bardzo małe wzmocnienie i najlepiej wymienić je na lepsze (z Ft>5GHz, użyłem MRF947, ze starego telefonu komórkowego). Największym problemem było odpowiednie zaprogramowanie EPROM-a. Opracowałem prosty arkusz Excela, który ułatwiał mi obliczenie odpowiednich nastaw dzielników syntezy. Po przestrojeniu płytka synteza daje dobrej jakości sygnał o mocy ok. +3 dBm.

  TX

  W nadajniku wykorzystałem płytkę Radmora z telefonu PKP identyczną pod względem układu z radiotelefonem 3043/4 tzw. "Murzynkiem". Zostało tylko zmniejszone wzmocnienie toru mikrofonowego oraz zmieniony stopień PA. Zastosowałem gotowy moduł Motoroli MHW721 - daje on przy napięciu zasilania 13,5V do 25W mocy w.cz.

  RX

  Z odbiornikiem przemiennika były największe problemy. Z uwagi na chęć poprawienia parametrów z płytki odbiornika Radmora 3043 wykorzystałem jedynie tor p.cz. FM 21,4MHz. Wykonałem dwie wersje stopni wejściowych:

  1.  
  2. Obwody 430MHz z odcinków drutu CuAg, wzmacniacz w.cz. na mosfecie z aresnku galu CF739 oraz mieszacz diodowy EMS500 dopasowany do filtru poprzez wzmacniacz na fecie J310. Niestety dynamika odbiornika okazała się niewystarczająca - nie była możliwa praca na jednej antenie.
   Odbiornik był blokowany, dramatycznie spadała jego czułość.
  3.  
  4. W drugiej wersji wykorzystałem przestrojone obwody helikalne z pasma 300MHz. Na wejściu RX zastosowałem jeden obwód helikalny, wzmacniacz w.cz. o dużej dynamice na tranzystorze BFG540X (Uce=6V,Ic=40mA) i na wyjściu wzmacniacza jeszcze dwa obwody helikalne. Następnie mieszacz diodowy ADE1 obciążony poprzez duplekser 21,4MHz wzmacniaczem I p.cz. na BFR93 w układzie z uziemioną bazą i silnym ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

  Drugi układ okazał się rewelacyjny! Nie sposób go przesterować! Zestrojenie dupleksera okazało się mało krytyczne! Przy słabym sygnale ok.0,12mV nie można zauważyć wpływu nadajnika na odbierany sygnał.

   

  Układ sterowania

  W SR8LU zastosowałem układ sterowania opracowany i zastosowany wcześniej do SR8L. Uprościłem go jedynie odrobinę. Przemiennik otwierany jest nośną, emituje w kilkuminutowych odstępach czasu znamiennik.

  Budowa przemiennika zajęła mi kilka miesięcy czasu. Duże wsparcie udzielił mi Jacek SQ8JIS wykonując maszt i dwie anteny do przemiennika. Myślę, że SR8LU wypełni zadanie uaktywnienia stacji z Lublina i okolic w paśmie 430MHz.

   

  Vy 73! Tadeusz SP8DIP

   

  PS. Chętnie podzielę się zdobytymi przy konstruowaniu SR8LU doświadczeniami. Postaram się również opisać sposób przestrojenia radiotelefonu RADMOR 3043/4 z 300MHz na pasmo 430MHz.

   

   

  INFORMACJA PREZESA ZG PZK NA TEMAT ODLICZENIA 1% PODATÓW

  (fragmenty e-maila otrzymanego z ZG PZK)

  Uprzejmie informuję, że z dniem 03 grudnia 2004 Polski Związek Krótkofalowców, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, został stowarzyszeniem o statusie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

  Wpłaty osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

  Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy wynikający z zeznania o wysokości poniesionego dochodu za rok podatkowy (o którym mowa w art. 45 ust. 1) od dochodów uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, tzn. na których ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy, zmniejsza się, jeżeli podatnik w terminie od 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

  Jak z powyższego wynika, podatnicy w zeznaniach za rok 2004 będą mogli pomniejszyć podatek, jeżeli wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonają w terminie od 1 stycznia 2005 r. do dnia złożenia zeznania (nie później jednak niż do 30 kwietnia 2005 r.).

  Zmniejszenie podatku z tego tytułu nie może jednak przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 proc. podatku należnego, wykazanego w zeznaniu rocznym (o którym mowa w art. 45 ust. 1). A zatem im wyższy podatek zapłaci podatnik, tym wyższe kwoty przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie mógł odliczać od podatku.

   

   

  INFORMACJE I OGŁOSZENIA

   

  Zapraszamy członków i sympatyków OT PZK na spotkanie w niedzielę 13 lutego o godz. 12.00 do Domu Żołnierza ul. Żwirki i Wigury w Lublinie.

   

   

   

  Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.

  Przedruk artykułów tylko za zgodą Autorów lub Redakcji.

  Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:
  Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25,
  tel. 7433134, e-mail:
  sp8dip@wp.pl