BIULETYN INFORMACYJNY
LUBELSKIEGO ODZIAŁU TERENOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Nr 2/2006 (50) Lublin, luty 2006

 

Koleżanki i koledzy

Oddaje do Waszych rąk kolejny biuletyn. Jest to dla mnie mały jubileusz - 50 numer naszego pisemka. Czas leci tak szybko! Już dziewięć lat zajmuję się jego redagowaniem.

W moim zamierzeniu pismo miało spełnić role informującą i integrującą nasze lokalne środowisko. Na jego łamach znalazły się informacje dotyczące pracy naszego OT, relacje z ciekawych imprez, wyniki lokalnych zawodów oraz sporo innych ciekawych artykułów.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom które pisały do niego artykuły i w ten sposób go współredagowały. Bez waszej pracy nie było by naszej "gazetki".

Biuletyn jest pismem bezpłatnym - redagowanym i wydawanym całkowicie społecznie. Serdecznie zapraszam do współpracy - łamy biuletynu są otwarte dla wszystkich!

Mam nadzieję, że biuletyn wpisał się na trwałe w nasze środowisko a za kilka kat będziemy mogli przeczytać ... setny numer!

73! Tadeusz SP8DIP

WIADOMOŚCI OT PZK W LUBLINIE

 1. Lista członków OT PZK w Lublinie . Stan na 8 luty 2006:
 2. SP8-20-060, SP8-20-061, SP8-20-063, SP8-20-064, SP8-20-088, SP8-20-163, SP8BJJ, SP8CGS, SQ8JIT, SQ8MEG, 9J2SZ, SO8ZH, SP5ALP, SP5ETS, SP5GIZ, SP5IKO, SP5KP, SP5LM, SP5MNS, SP5WCK, SP5XVO, SP7ATH, SP7CPT, SP7RJF, SP7VTY, SP8AMB, SP8ARL, SP8ASG, SP8AWL, SP8BAB, SP8BAI, SP8BFF, SP8BSQ, SP8BWE, SP8BXC, SP8BXL, SP8CGE, SP8CIV, SP8DHJ, SP8DHN, SP8DIP, SP8DYM, SP8DYY, SP8EFF, SP8ENR, SP8ENS, SP8EOW, SP8FIQ, SP8FNA, SP8GHX, SP8GKE, SP8GNF, SP8GSC, SP8HKT, SP8HPC, SP8HPW, SP8HQQ, SP8HWM, SP8HXN, SP8ICV, SP8IIS, SP8IJQ, SP8IMG, SP8JUS, SP8JWE, SP8LBG, SP8LBH, SP8LBK, SP8LLB, SP8LXE, SP8MMW, SP8MMY, SP8MMZ, SP8NCG, SP8NCI, SP8NCJ, SP8NCQ, SP8NR, SP8NTH, SP8NTL, SP8ONB, SP8OND, SP8ONZ, SP8QED, SP8RSL, SP8RSS, SP8RX, SP8SN, SP8SW, SP8TDV, SP8TK, SP8UFB, SP8UFT, SQ5CJB, SQ7AI, SQ8AGF, SQ8AGI, SQ8ESZ, SQ8FDJ, SQ8FDX, SQ8GHJ, SQ8GKD, SQ8GKU, SQ8GRY, SQ8HNB, SQ8IFG, SQ8IN, SQ8ISD, SQ8ISF, SQ8ISI, SQ8ISS, SQ8J, SQ8JCB, SQ8JIB, SQ8JIS, SQ8JIU, SQ8JIX, SQ8LEI, SQ8LUT, SQ8LUU, SQ8LUV, SQ8MFX, SQ8VJ, SQ8WI.
 3. Zapraszamy na spotkanie plenerowe w niedzielę 12 lutego 2006 do Stoczka k/Zawieprzyc u Mirka SP8GJB. W programie: kulig, ognisko, pieczone prosie i wiele innych atrakcji. Rozpoczęcie o godz.11.00

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Rok 2006 jest rokiem jubileuszu 80-lecia powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców.

W miesiącu maju we Lwowie odbędą się uroczystości z tym związane. Jednocześnie w roku 2006 jest obchodzony jubileusz 750 lat Lwowa.

LKK jest jedynym klubem na Ukrainie podtrzymującym tradycje krótkofalarskie, których początki położyli Polacy mieszkańcy Lwowa. Członkowie LKK różnych wyznań, narodowości i orientacji politycznych w dalszym ciągu kontynuują i podtrzymują historyczną prawdę o początkach krótkofalarstwa na ziemiach wschodnich.

Choć borykają się z różnego rodzaju problemami aktywnie uczestniczą w ruchu radioamatorskim na świecie i Ukrainie ich związek z Polską i zaangażowanie w prowadzeniu i propagowaniu polskości we Lwowie mam nadzieję że zauważyliście pracując ze stacjami okolicznościowymi ze Lwowa. Niestety sytuacja finansowa i stosunek administracji państwowej Ukrainy nie pozwala na wyposażenie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców w odpowiedni sprzęt do prowadzenia łączności, pracują z Klubu na sprzęcie chwilowo pożyczonym od członków.

Myślimy, że najwyższy czas, aby wyposażyć LKK kolebkę Polskiego Krótkofalarstwa w odpowiedni sprzęt zapewniający prowadzenie łączności amatorskiej na odpowiednim poziomie.

W imieniu Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Sandomierskiej zwracamy się do Koleżanek Kolegów o wsparcie naszej inicjatywy zakupu i przekazania do dyspozycji LKK zestawu składającego się z transivera oraz komputera zapewniającego minimum komfortu pracy na pasmach amatorskich. Wszystkich chętnych do wsparcia naszej inicjatywy prosimy o przekazywanie środków pieniężnych na adres:

Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Sandomierskiej
skr. poczt 6. 27-600 Sandomierz

( zwykłymi przekazami pocztowymi)

Mamy nadzieję, że nasz apel spotka się z pozytywnym odzewem braci krótkofalarskie Polski.

Pragniemy za zebrane środki zakupić sprzęt i w imieniu Krótkofalowców SP przekazać go w dniu 21.05.2006 podczas uroczystego spotkania jubileuszowego podsumowującego 80 lat istnienia LKK.

Bardzo prosimy po pozytywne podejście do naszej inicjatywy i okazanie hojności w przekazywaniu środków na wyżej wymieniony cel.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Koleżanek i Kolegów przesyła

 • Komitet Organizacyjny

  SP7L Tadeusz Kokoszka

  SP7JQQ Jeremi Sus

  SQ5DCA Andrzej Wołcz

 • Rodzinne łączności na pasmach amatorskich.

  Wielu krótkofalowców namawia swoje żony do zdobycia licencji krótkofalarskiej, ale nie w tym celu żeby stały się krótkofalowcami, tylko w tym celu, żeby wykorzystywać pasma krótkofalarskie (szczególnie 144 i 430 MHz) do prowadzenia prywatnych rozmów na FM z żoną o sprawach rodzinnych. Dla mnie słuchanie takich rozmów na UKF i to czasem nawet poprzez przemienniki jest żenujące, Przecież jest w Polsce pasmo do przeprowadzania takich rozmów – to jest pasmo CB. Robienie tego na pasmach dla krótkofalowców świadczy o niewiedzy, czym jest hobby krótkofalarskie i do osiągnięcia jakich celów powinien dążyć krótkofalowiec.

  Hobby krótkofalarskie to coś więcej niż prywatne rozmowy. To rozumieją prawdziwi entuzjaści łączności radiowych. Entuzjaści Ci dążą do prowadzenia łączności trudnych, przeważnie na duże odległości i kolekcjonują potwierdzenia w celu ewentualnego zdobycia ciekawych dyplomów, które są potwierdzeniem wysokiej klasy operatorskiej. Jak to się ma do rozmów o zakupach, dzieciach i innych domowych sprawach? Naprawdę uważam, że pasma krótkofalarskie nie są do tego.

 • Krzysztof SP8GSC
 • Nowe ceny na Poczcie.

  Poczta Polska od Nowego Roku wprowadziła częściowo nowe ceny na przesyłki listowe i paczki:

  Waga listu w gramach

  Zwykłe ekonomiczne /zł/

  Polecone ekonomiczne /zł/

  Zwykłe priorytetowe /zł/

  Polecone priorytetowe /zł/

  do 50

  1,30

  3,50

  2,00

  4,30

  51 – 100

  1,50

  3,70

  2,20

  4,40

  101 - 350

  1,70

  3,90

  2,50

  4,70

  351 – 500

  2,00

  4,20

  2,90

  5,10

  501 – 1000

  3,30

  5,50

  4,30

  6,50

  1001 - 2000

  4,80

  7,00

  5,80

  8,00

  Paczki

  Waga /kg/

  Zwykłe /zł/

  Priorytetowe /zł/

  normalne

  poniżej 1

  5,50

  6,50

  1 – 2

  7,00

  8,00

  2 – 5

  8,50

  9,50

  5 – 10

  14,00

  16,00

  “plus”

  10 – 15

  19,00

  21,00

  15 – 20

  27,00

  30,00

  20 - 30

  30,00

  33,00

  Podaję to, bo znowu dopłaciłem do jednej z przesyłek z przekroczoną wagą.

 • 73! Henryk SP8DHJ
 • Jak przekazać 1% podatku dochodowego
  dla PZK

  KROK 1:

  Obliczenie kwoty, którą możesz przekazać. Oblicz należny podatek dochodowy za miniony rok podatkowy, a następnie wylicz 1% z podatku wykazanego w zeznaniu (tj. 1 złoty ze 100 złotych podatku). Po obliczeniu, w formularzu PIT wpisz kwotę pomniejszenia podatku. Należny podatek ulega zmniejszeniu właśnie o ten 1%. W przypadku, jeżeli podatnik zobowiązany jest dokonać dopłaty na rzecz urzędu skarbowego, to należna kwota dopłaty będzie mniejsza lub może okazać się, że nie będzie musiał dokonywać dopłaty. Jeżeli to urząd skarbowy zobowiązany jest dokonać zwrotu nadpłaty podatku, podatnik otrzyma również zwrot kwoty podarowanej PZK razem z resztą nadpłaconego podatku. Urząd skarbowy prześle o tyle pieniędzy więcej, ile wpłacono z tego tytułu na rzecz PZK.

  KROK 2:

  Obliczoną kwotę 1% podatku należy wpłacić na konto PZK. Wpłaty należy dokonać w okresie między 1 stycznia 2006 roku a datą złożenia zeznania podatkowego, najpóźniej do 29 kwietnia. UWAGA - bardzo ważne: data wpłaty pieniędzy (datownik na blankiecie przelewu) na rzecz PZK musi być wcześniejsza niż data wypełnienia i złożenia zeznania podatkowego - może być wcześniejsza choćby tylko o 1 dzień.

  Dlatego należy zachować odpowiednią kolejność - najpierw dokonać wpłaty, a dopiero następnego dnia złożyć zeznanie podatkowe. Wpłaty kwoty równej 1% obliczonego podatku dokonujemy za pośrednictwem banku lub poczty (przelew, przekaz).

  Na blankiecie wpłaty muszą zostać zawarte co najmniej następujące informacje:

  Wpłacający (nadawca Imię i nazwisko oraz adres

  Kwota wpłaty Wyliczona wcześniej kwota równa 1% podatku dochodowego

  Odbiorca Polski Związek Krótkofalowców

 • ul. Modrzewiowa 25

  85-613 Bydgoszcz 13

 • Nr rachunku odbiorcy 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797

  Tytuł 1% podatku na działalność pożytku publicznego. Lubelski Oddział PZK.

  Dowód wpłaty należy oczywiście zachować, podobnie jak wszystkie inne dokumenty będące podstawą rozliczeń podatkowych - na wypadek wezwania ze strony urzędu skarbowego.

  KROK 3:

  Złóż zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym. Ostatnią formalnością jest złożenie we właściwym urzędzie skarbowym wypełnionego zeznania podatkowego w ustawowym terminie czyli do 30 kwietnia.

  Można również wysłać zeznanie podatkowe pocztą (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

  UWAGA: osoby prowadzące działalność gospodarczą płacące LINIOWY podatek dochodowy 19% niestety NIE MOGĄ przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą natomiast dokonać odpisu osoby fizyczne płacące podatek ryczałtowy.

  Polski Związek Krótkofalowców w dniu 06-01-2005r został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń jako Organizacja Pożytku Publicznego. Numer KRS: 0000088401

  Tekst otrzymałem od Henryka SP8DHJ - tekst pobrany z listy dyskusyjnej ZG PZK.

   

  List Krzysztofa SP5KP

  Witam Redakcje Biuletynu LOT PZK. Dzięki koledze SQ8GRY otrzymałem w dniu dzisiejszym Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK za który dziękuje.

  Po przeczytaniu bardzo krótkiego tekstu pod tytułem NASI W SP DX CONTEST. {z biuletynu nr 1/2006} Musze przyznać ze mam trochę wątpliwości do traktowania nas krótkofalowców zamieszkałych na terenie powiatu Łuków. Z tego wnioskuję ze nie spełniamy nieznanych kryteriów zaliczania do grupy NASZYCH / a może się tylko mylę???/. Dodam / dla tych co może nie wiedzą/ ze powiat łukowski ponownie wrócił do województwa lubelskiego a my krótkofalowcy chociaż mając w znaku 5 zamiast 8 / jest to niezależne od nas/ jesteśmy członkami LOT PZK. W imieniu krótkofalowców z terenu powiatu łukowskiego pełnoprawnych członków PZK i LOT PZK proszę o wyjaśnienie dlaczego nasze znaki oraz zajęte lokaty są pomijane. A może faktycznie nie jesteśmy godni określenia NASI ??? Pragnę dodać iż już poprzednio taka sytuacja występowała na łamach Biuletynu.

  Myślę ze sensowne było by publikowanie w Biuletynie skróconych wyników w zawodach stacji lubelskich w znaczeniu reprezentujących województwo lubelskie a nie tylko "NASZYCH".

  Serdecznie pozdrawiam w Nowym Roku wszystkich krótkofalowców lubelskich.

 • Krzysztof SP5KP/SN5N
 • Już nie “najwschodniejszy”

  Nasz Kolega Andrzej SQ8ESZ z Kopyłowa miał jak do tej pory QTH położone najbardziej na wschód w SP. Miał – bo w myśl przysłowia “co to miłość z ludzi robi” – zrezygnował z tego przy okazji zmiany stanu cywilnego. Przeniósł się do swej wybranki do Alojzowa – miejscowości koło Werbkowic. Kto teraz jest tym “najwschodniejszym” – nie wiemy i pozostawiamy do rozstrzygnięcia Kolegom z Hrubieszowa. Po dokonaniu ustalenia prosimy o informację.

  A Państwu Marzenie i Andrzejowi Cholewickim życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia /uroczej Marzence również wyrozumiałości dla – jakże dla niej dziwnego – hobby jej Męża!/.

 • Krótkofalowcy Lubelszczyzny

 • INFORMACJE I OGŁOSZENIA

  Komunikaty OT PZK w Lublinie nadawane są na przemienniku lubelskim SR8L 145.675MHz w czwartki o godz.20.

  Więcej informacji dotyczących OT PZK w Lublinie znajduje się na stronie www.pzk.lublin.prv.pl

   

  Pismo do użytku wewnątrz organizacyjnego, egzemplarz bezpłatny.

  Przedruk artykułów tylko za zgodą Autorów lub Redakcji.

  Wszelkie uwagi, propozycję, ogłoszenia prosimy kierować na adres:
  Tadeusz Pawłasek SP8DIP, skr. poczt. 3, 20-245 Lublin 25,
  tel. 7433134, e-mail:
  sp8dip@wp.pl