Zobacz temat
 Drukuj temat
Krótkofalowcy podczas stanu wojennego i wyjątkowego
sp8ufm
Niedawno minęła 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W skutek czego krótkofalowcy zostali zmuszeni do zdeponowania swojego sprzętu nadawczego i nadawczo-odbiorczego, który został im zwrócony dopiero po kilku latach.

Postanowiłem sprawdzić jak by to wyglądało dzisiaj przy założeniu postępowania władz zgodnie z prawem.

Zacznijmy od art. 31 ust 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, który stwierdza:

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.


Okoliczności, kiedy krótkofalowcy zostaliby zmuszeni do zdeponowania swoich urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych określają dwie ustawy: Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

Oto co w tychże aktach prawnych czytamy:


Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Art. 21:

W czasie stanu wyjątkowego mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie:

(...)

6) funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług, na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli albo porządkowi publicznemu

Dalej art. 23.

1. Kto w czasie stanu wyjątkowego:

(...)

16) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 pkt 6 nie stosuje się do nakazu wyłączenia na czas określony urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług, albo nakazu niezwłocznego złożenia do depozytu radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub innego sposobu ich zabezpieczenia,

(...)

- podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Rozpoznawanie spraw, określonych w ust. 1, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przyśpieszonym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 24. 1. W czasie stanu wojennego mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie:

5) funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług, na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub obronności państwa;

Art. 33. 1. Kto w czasie stanu wojennego:

(...)

12) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do nakazu wyłączenia na czas określony urządzeń łączności lub zawieszenia usług albo nakazu niezwłocznego złożenia do depozytu radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub innego sposobu ich zabezpieczenia

(...)

- podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Rozpoznawanie spraw określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przyśpieszonym.Czyli nic od 1981 roku się w tej materii nie zmieniło. No, ale całe szczęście niezaprzestanie nadawania bądź niezdeponowanie sprzętu byłoby tylko wykroczeniem. To raz. A dwa - obydwa akty prawne stwierdzają: W czasie stanu wojennego (lub wyjątkowego) mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela. Czyli mogą a nie muszą.

Przypomnę, że wprowadzenie stanu wojennego w grudniu w 1981 roku nie był pierwszym tego typu wydarzeniem, kiedy krótkofalowcy zostali zmuszeni do wyłączenia swoich radiostacji a następnie ich zdeponowania w miejscach wskazanych przez administrację rządową. Również w sierpniu 1939 roku polskie władze zakazały krótkofalowcom pracy w eterze i nakazały im zdeponowanie sprzętu nadawczego.


Piszę to tylko i wyłącznie jako ciekawostkę prawniczą i historyczną. Bardzo bym chciał aby tak pozostało.
Edytowane przez sp8ufm dnia 17/12/2015 18:45
Pozdrawiam
Tomek SP8UFM
 
Przejdź do forum:
Wygenerowano w sekund: 0.13
17,479,034 unikalne wizyty