Strona główna PZK
Logowanie
Login

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

sp8lxe
[off] 22/12/2023 18:31
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias

sq7ai
[off] 12/12/2023 11:29
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.

sq7ai
[off] 18/11/2023 13:40
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz

sp5smy
[off] 22/09/2023 09:00
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.

SP5OSP
[off] 13/07/2023 21:33
W dniu dzisiejszym po półrocznej przerwie ruszył przemiennik SR8LLB w Lubartowie. Przemiennik działa w sieci FM Poland: http://hamspirit.p
l/?p=2449 wiecej o FM Poland http://fm-poland.p
l:888

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 2

Userów online: 0

Łącznie userów: 405
Najnowszy user: SP9TD
FACEBOOK

"Aktywności z Gmin Lubelszczyzny"

Obrazy: dyplom_akt_lub.jpg

 

Wzór zgłoszenia na dyplom - Pobierz -  lub 

 

DYPLOM

 ZA AKTYWNOŚCI Z GMIN

LUBELSZCZYZNY

 

Zaktualizowany uchwałą Nr 02/02/2023 Zarządu Lubelskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 15 lutego 2023 roku. 

 

 

1. Wydawca Dyplomu – Lubelski Oddział Terenowy Polskiego Związku  Krótkofalowców.

 

2. Celem wydania dyplomu jest zwiększenie aktywności w eterze stacji pracujących z terenu województwa lubelskiego, zachęcenie do organizowania terenowych aktywności radiowych z gmin Lubelszczyzny, oraz promocja Lubelszczyzny.

 

3. Dyplom dostępny jest dla amatorskich stacji nadawczych indywidualnych i klubowych.

 

4. Warunkiem uzyskania dyplomu podstawowego jest zorganizowanie aktywności radiowej stacji indywidualnej lub klubowej z 10 gmin województwa lubelskiego i przeprowadzenie co najmniej 100 QSO z każdej z gmin. Wymaganą ilości łączności można osiągnąć podczas ponownych aktywności do danej gminy.

 

5. Za zorganizowanie aktywności radiowej z 25, 50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 200 oraz wszystkich gmin województwa lubelskiego wydawane będą kolejne dyplomy z e-nalepkami. Za łączności z wszystkich gmin wg stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie dyplomu nadawca otrzyma grawerton.

 

6. Wg stanu na dzień 01 stycznia 2023 roku całkowita ilość gmin w Województwie Lubelskim wynosi 213. 

 

7. Zalicza się łączności przeprowadzone po 1 stycznia 2008 r. na dowolnych pasmach  amatorskich, dowolnymi emisjami oraz przez przemienniki.

 

8. Dyplom przyznawany jest na podstawie wniosków przesłanych do Managera Dyplomu (MD) po weryfikacji przez MD logów z aktywności umieszczonych na stronie www.spga.pl .

 

9. Weryfikacja aktywności dokonywana jest przez MD wyłącznie na podstawie certyfikatów wydanych przez zespół PGA.

 

10. Dyplom podstawowy oraz kolejne jego kategorie (z e-nalepkami) w wersji elektronicznej są bezpłatne. Można uzyskać dyplom w formie papierowej po przesłaniu zaadresowanej i opłaconej koperty zwrotnej A4 (SASE) na adres MD.

 

11. Wniosek, zawierający znak, liczbę gmin, z których wykonano aktywacje oraz niezbędne dane teleadresowe wnioskodawcy należy przesłać na adres e-mail MD. Wzór wniosku zawarty jest w Załączniku do regulaminu.

 

12. Managerem dyplomu „Za aktywność z Gmin Lubelszczyzny” jest: Jerzy Kowalski, SP8HPW, tel. 604 239 961, email: sp8hpw@o2.pl.


13. Dyplomy w wersji elektronicznej będą przesyłane na adres email podany we wniosku.

 

14. Decyzje w sprawie wydawania dyplomu podjęte przez MD są ostateczne i nie przysługuje odwołanie.

 

15. Manager Dyplomu jest wybierany przez Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Lublinie.

 

16. Aktualny wykaz gmin województwa lubelskiego jest zamieszczony na stronie www.spga.pl.

 

17. Niniejszy regulamin zastępuje wszystkie poprzednie regulaminy Dyplomu „Za aktywność z gmin Lubelszczyzny”

 

 

Załącznik do regulaminu dyplomu „Za aktywność z gmin Lubelszczyzny”

 


Wniosek o wydanie dyplomu „Za aktywność z gmin Lubelszczyzny”

 


Ja niżej podpisany ………………………………………………… ZNAK …………………………

 

e-mail …………………………………………………. telefon …………………………………….

 

Przedkładam wniosek o wydanie dyplomu „Za aktywność z gmin Lubelszczyzny

 

zaznacz lub podkreśl ten kwadrat, który ma zastosowanie do wniosku

□ dyplom podstawowy                                                        □ nalepka ……….. gmin

 

Przesyłając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez Polski Związek Krótkofalowców w celu realizacji przedmiotu wniosku.

 

 

 

   ………………………………………….

własnoręczny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Zaktualizowany uchwałą Nr 02/02/2023 Zarządu Lubelskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 15 lutego 2023 roku. 
 

1. Wydawca Dyplomu – Lubelski Oddział Terenowy Polskiego Związku  Krótkofalowców. 

2. Celem wydania dyplomu jest zwiększenie aktywności w eterze stacji pracujących z terenu województwa lubelskiego, zachęcenie do organizowania terenowych aktywności radiowych z gmin Lubelszczyzny, oraz promocja Lubelszczyzny. 

3. Dyplom dostępny jest dla amatorskich stacji nadawczych indywidualnych i klubowych. 

4. Warunkiem uzyskania dyplomu podstawowego jest zorganizowanie aktywności radiowej stacji indywidualnej lub klubowej z 10 gmin województwa lubelskiego i przeprowadzenie co najmniej 100 QSO z każdej z gmin. Wymaganą ilości łączności można osiągnąć podczas ponownych aktywności do danej gminy. 

5. Za zorganizowanie aktywności radiowej z 25, 50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 200 oraz wszystkich gmin województwa lubelskiego wydawane będą kolejne dyplomy z e-nalepkami. Za łączności z wszystkich gmin wg stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie dyplomu nadawca otrzyma grawerton.  

6. Wg stanu na dzień 01 stycznia 2023 roku całkowita ilość gmin w Województwie Lubelskim wynosi 213.  

7. Zalicza się łączności przeprowadzone po 1 stycznia 2008 r. na dowolnych pasmach  amatorskich, dowolnymi emisjami oraz przez przemienniki. 

8. Dyplom przyznawany jest na podstawie wniosków przesłanych do Managera Dyplomu (MD) po weryfikacji przez MD logów z aktywności umieszczonych na stronie www.spga.pl .

9. Weryfikacja aktywności dokonywana jest przez MD wyłącznie na podstawie certyfikatów wydanych przez zespół PGA.  

10. Dyplom podstawowy oraz kolejne jego kategorie (z e-nalepkami) w wersji elektronicznej są bezpłatne. Można uzyskać dyplom w formie papierowej po przesłaniu zaadresowanej i opłaconej koperty zwrotnej A4 (SASE) na adres MD.

11. Wniosek, zawierający znak, liczbę gmin, z których wykonano aktywacje oraz niezbędne dane teleadresowe wnioskodawcy należy przesłać na adres e-mail MD. Wzór wniosku zawarty jest w Załączniku do regulaminu.

12. Managerem dyplomu „Za aktywność z Gmin Lubelszczyzny” jest: Jerzy Kowalski, SP8HPW, tel. 604 239 961, email: sp8hpw@o2.pl.

13. Dyplomy w wersji elektronicznej będą przesyłane na adres email podany we wniosku.

14. Decyzje w sprawie wydawania dyplomu podjęte przez MD są ostateczne i nie przysługuje odwołanie. 

15. Manager Dyplomu jest wybierany przez Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Lublinie. 

16. Aktualny wykaz gmin województwa lubelskiego jest zamieszczony na stronie www.spga.pl.

17. Niniejszy regulamin zastępuje wszystkie poprzednie regulaminy Dyplomu „Za aktywność z gmin Lubelszczyzny”
 

 Załącznik do regulaminu dyplomu „Za aktywność z gmin Lubelszczyzny”  

Wniosek o wydanie dyplomu „Za aktywność z gmin Lubelszczyzny” 

Ja niżej podpisany ………………………………………………… ZNAK ………………………… 

e-mail …………………………………………………. telefon ……………………………………. 

Przedkładam wniosek o wydanie dyplomu Za aktywność z gmin Lubelszczyzny 

zaznacz lub podkreśl ten kwadrat, który ma zastosowanie do wniosku 

dyplom podstawowy                                                        nalepka ……….. gmin

 

Przesyłając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez Polski Związek Krótkofalowców w celu realizacji przedmiotu wniosku.

 

 

 

………………………………………….

własnoręczny podpis 

Wygenerowano w sekund: 0.15
17,812,633 unikalne wizyty