Strona główna PZK
Logowanie
Login

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

SP8UFT
[off] 04/10/2019 17:32
Jak musisz? Smile ...to dawaj....Zresztą karty i tak przychodziły przez wakacje....i tu bez komentarza Zły Pomału kończę pilne prace w QRL-u to i będzie więcej czasu na makulaturę. hejka

SQ8PIW
[off] 02/10/2019 08:32
Albo przegapiłem, albo nie było... odwołania strajku. Wink Czy można już wysyłać karty?

[A] sp8ab
[off] 19/08/2019 19:29
LMUKF rozliczony. Na Logsp jest błąd skryptu rozliczającego i nie mogłem tam wygenerować wyników.

[A] sp8ab
[off] 11/07/2019 21:29
Cała paczka do pobrania stąd https://drive.goo.
..sp=sharing

[A] sp8ab
[off] 11/07/2019 21:28
Zdjęcia z Woli Okrzejskiej sa opublikowane na stronie oraz https://photos.ap.
..Apdj3WtDd8

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 2

Userów online: 0

Łącznie userów: 357
Najnowszy user: sp8wot
Facebook Like
LUBELSKI MARATON UKF 2019 - REGULAMIN
RegulaminTura ITura IITura IIITura IVTura VTura VI
Tura VIITura VIIITura IXTura XTura XITura XIIRanking
Lubelski maraton UKF - 2015
Lubelski maraton UKF - 2016
Lubelski maraton UKF - 2017
Lubelski maraton UKF - 2018
iso

Regulamin zawodów Lubelski Maraton UKF 2019

Zatwierdzony uchwałą nr 1 Zarządu OT PZK w Lublinie z dnia 15.12.2018 roku, ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr 1 Zarządu OT PZK w Lublinie z dnia 8.10.2019 r.

W celu sprawdzenia zainteresowania zawodami pracą emisją CW i SSB w regulaminie zawodów wprowadzone zostały zmiany umożliwiające pracę tymi emisjami. Zmiany regulaminu zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

Pobierz wersję PDF

 1. Cel zawodów i organizator

Zwiększenie aktywności indywidualnych i klubowych stacji amatorskich w paśmie 2 m, podnoszenie umiejętności operatorskich, technicznych i popularyzacja zawodów krótkofalarskich.

Organizatorem zawodów jest Lubelski Oddział Terenowy PZK

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy posiadacze pozwoleń radiowych z Polski i innych krajów (stacje indywidualne i klubowe) oraz nasłuchowcy.

 1. Komisja Zawodów

Za rozliczenie zawodów odpowiedzialna jest komisja w składzie:

Kol. Andrzej SP8AB

Kol. Tomek SP8UFT

Kol. Radek SQ8SET

 1. Terminy zawodów

Ustala się następujące terminy poszczególnych tur zawodów w roku 2019 (druga sobota miesiąca):

Tura zawodów

Dzień i miesiąc

Godziny wg UTC

I

12 stycznia

16:00 – 16:59

II

9 lutego

16:00 – 16:59

III

9 marca

16:00 – 16:59

IV

13 kwietnia

16:00 – 16:59

V

11 maja

16:00 – 16:59

VI

8 czerwca

16:00 – 16:59

VII

13 lipca

16:00 – 16:59

VIII

10 sierpnia

16:00 – 16:59

IX

14 września

16:00 – 16:59

X

12 października

16:00 – 16:59

XI

9 listopada

16:00 – 16:59

XII

14 grudnia

16:00 – 16:59

 1. Znaki wywoławcze

4.1 Stacje pracują pod znakiem zgodnym z aktualnie posiadanym ważnym pozwoleniem radiowym. W zawodach obowiązuje zakaz łamania znaków wywoławczych.

4.2 Uczestnicy zawodów mogą pracować w zawodach pod znakami okolicznościowymi lub kontestowymi zgodnie z posiadanym pozwoleniem radiowym.

4.3 W zawodach LM-UKF 2019 punktacja obliczana jest dla znaków wywoławczych, używanych w danej turze zawodów. W przypadku, gdy uczestnik pracujący w danej turze zawodów pod znakiem okolicznościowym/kontestowym chce być klasyfikowany pod swoim stałym znakiem, wówczas w polu „SOAPBOX” logu winien zamieścić informację: „cesja na SP0xxx” gdzie SP0xxx oznacza znak pod którym chce być klasyfikowany, lub (przy logach papierowych) do logu dołączyć oświadczenie o następującej treści:

Ja, [imię i nazwisko] pracowałem w dniu [data] w zawodach Lubelski Maraton UKF pod znakiem okolicznościowym/kontestowym [znak]. Proszę o doliczenie zdobytych punktów do wyników mojego stałego znaku [znak stały].

 1. Pasma i emisje

Pasmo 2m zgodnie z band planem dla tego pasma. Emisje FM, CW i SSB. Dla FM (145200 - 145575 kHz), kanały simpleksowe. Łączności przez przemienniki i crossmode nie są zaliczane. Wywołanie: "Wywołanie w zawodach Lubelski Maraton UKF".

 1. Łączności

6.1 Każda stacja może w zawodach emitować tylko jeden sygnał.

6.2 Z każdą stacją można przeprowadzić tylko jedno punktowane QSO.

6.3 Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC (czas uniwersalny).

6.4 Używanie telefonów, radiotelefonów, internetu itp. do aranżowania łączności podczas trwania zawodów jest niedozwolone.

6.5 W czasie jednej tury uczestnik może pracować tylko pod jednym znakiem wywoławczym i z jednej lokalizacji (lokatora). Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (lokatora) stacji w trakcie jednej tury zawodów.

 1. Kategorie uczestnictwa w zawodach

Anadawcy – członkowie Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 20)

Bnadawcy – pozostałe stacje indywidualne i klubowe, ze stałego i terenowego QTH

C– nadawcy – nadawcy - stacje pracujące emisją CW i SSB,

Nstacje nasłuchowe

W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej kategorii.

 1. Wymiana raportów

8.1 Kategoria „A”, „B” i „C”

Nadawcy podają raport RS/T i grupę kontrolną, na którą składa się: kolejny numer łączności rozpoczynając od 01 i lokator z którego stacja pracuje w zawodach. Numer łączności może być jedno, dwu lub trzy cyfrowy.

Przykład raportu: 59/9 02KO11FA

8.2 Kategoria N”

Nasłuchowców obowiązuje odbiór znaku stacji, raportu RS i pełnej nadanej grupy kontrolnej. Odebrany znak można wykazać w dzienniku tylko jeden raz.

 1. Dzienniki zawodów

9.1 Przesłanie dziennika zawodów (logu) do organizatora zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem zawodów oraz pracował w zawodach zgodnie z postanowieniami regulaminu i warunkami posiadanego pozwolenia radiowego.

9.2 Dzienniki elektroniczne za LM-UKF (wyłącznie w formacie Cabrillo) należy wysłać w ciągu 3 dni od zakończenia danej tury zawodów, tj.do godziny 24:00 we wtorek następujący po zawodach, poprzez platformę LOG SP https://logsp.pzk.org.pl

9.3 Dopuszcza się wysyłanie dzienników elektronicznych na adres: zawody.ot20@gmail.com

9.4 Dopuszcza się, aby seniorzy i osoby nie posiadające dostępu do Internetu a biorący udział w zawodach przesłali dziennik zawodów w formie papierowej na adres:

Andrzej Bojan
Tarło 14A
21-104 Niedźwiada

9.5 Dzienniki papierowe muszą dotrzeć do komisji zawodów do końca tygodnia następującego po zawodach, tj. do godziny 24:00 w piątek.

9.6 Dzienniki nadesłane po terminie, nie będą brane do klasyfikacji w danej turze i będą wykazane jako „Brak logów”.

 1.  Wypełnianie dzienników

10.1 Dziennik elektroniczny w pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku powinien mieć wyłącznie oznaczenie swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli A, B lub N. Dzienniki w których kategoria nie będzie wpisana lub będzie niewłaściwa będą traktowane jako logi przesłane do kontroli „checklog”. Linia „CONTEST” nagłówka pliku powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę LM-UKF

10.2 Grupa kontrolna nadana i odebrana w logu powinna być pisana w sposób ciągły np. 01KO11FA a nie 01 KO11FA. Plik dziennika powinien mieć nazwę znak.cbr lub znak.log ew. znak.txt, np.: sp8xxl.cbr, SP8XXL.log, SP8XXL.TXT.

10.3 Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log. Do wygenerowania logu w formacie CABRILLO z logu papierowego polecamy program Cabrillo_Generator. Oba programy można pobrać z: strony Marka SP7DQR: http://www.sp7dqr.pl/zawody.php.

 1.  Punktacja w LM-UKF

11.1 Punkty za łączności obliczane są według zasady 1 km = 1 punkt.

Łączność ze stacją z tego samego lokatora daje 3 punkty.

Nasłuchowców obowiązują te same zasady.

11.2 Brak logu od stacji wykazanej w logu uczestnika zawodów oznacza, iż punkty za QSO z tą stacją zostaną przyznane jedynie wtedy, gdy znak tej stacji zostanie wykazany także w co najmniej 3 logach przesłanych przez pozostałych uczestników zawodów.

11.3 Niezgodności w logach, takie jak błędnie zapisane znaki, niezgodne grupy kontrolne lub różnica czasu QSO przekraczająca 5 minut powodują niezaliczenie łączności obu uczestnikom zawodów.

 1.  Wyniki zawodów

12.1 Wyniki wstępne każdej tury będą opublikowane na platformie LOG SP w ciągu 48 godzin od upływu terminu przesyłania dzienników.

12.2 Wyniki ostateczne każdej tury będą opublikowane na platformie LOG SP oraz na portalu http://ot20.pzk.org.pl w ciągu 5 dni od upływu terminu przesyłania dzienników.

12.3 Wyniki końcowe zawodów, będą opublikowane na portalu: http://ot20.pzk.org.pl do dnia 31 grudnia 2019 r.

 1.  Miejsce uzyskane w danej turze zawodów LM-UKF

13.1 Wynik zawodnika w każdej turze LM-UKF równy jest sumie uzyskanych punktów, zgodnie z zasadą określoną w punkcie 11.1.

13.2 W przypadku, gdy dwie lub więcej stacji w danej turze uzyskają taką samą ilość punktów wówczas stacje te klasyfikowane są na tym samym miejscu.

 1.  Miejsce uzyskane w zawodach za cały rok 2019

14.1 Wynik końcowy zawodów za rok, obliczany jest jako suma punktów uzyskanych z 9 (dziewięciu) najlepszych tur, w których uczestnik brał udział. Miejsca zawodników w klasyfikacji rocznej są obliczane po każdej turze zawodów.

14.2 W przypadku gdy uczestnik zawodów, w ciągu roku kalendarzowego zostanie członkiem OT20 lub członkostwo utraci, w klasyfikacji rocznej zostanie ujęty w kategorii, z której najwięcej z wyników miesięcznych zostanie zaliczonych do klasyfikacji końcowej.

 1.  Dyplomy i wyróżnienia.

15.1 Zwycięzcy w kategoriach A, B i N w Rocznej Klasyfikacji Generalnej otrzymują tytuł „Mistrza Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2019 w kategorii …” oraz dyplomy i puchary lub grawertony. W kategorii C tylko dyplomy.

15.2 Za miejsca 2 i 3 w poszczególnych kategoriach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane będą tytuły „Wicemistrza Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2019 w kategorii …” oraz dyplomy.

15.3 Każdy uczestnik, który weźmie udział w minimum sześciu turach, otrzyma dyplom uczestnictwa.

15.4 Wyróżnienia w postaci grawertonów będą przyznawane uczestnikom zawodów za następujące osiągnięcia w zawodach LM-UKF 2019:

- za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach FM w km (otrzymują obaj korespondenci),

- za największą ilość pierwszych miejsc zajętych przez uczestnika w roku 2019,

- za największą ilość lokatorów, z jakich uczestnik pracował w zawodach w roku 2019.

W przypadku gdy jednakowe wyniki osiągnie kilka stacji, wyróżnienie otrzyma ta stacja/para stacji, która osiągnie najlepszy wynik jako pierwsza. Jeżeli najlepszy wynik zostanie osiągnięty przez kilka stacji w tym samym czasie, o otrzymaniu wyróżnienia zadecyduje szybkość przesłania logu.

15.5 Nagrody w postaci pucharu lub grawertonu są przyznawane uczestnikom tylko w przypadku kiedy w danej kategorii wezmą udział co najmniej 3 stacje. Jeżeli w danej kategorii sklasyfikowana zostanie mniejsza ilość stacji, za 1 miejsce uczestnik otrzymuje tylko dyplom.

 1.  Dyskwalifikacja

Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

 1.  Uwagi końcowe

17.1 Wyniki rozliczania każdej tury zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

17.2 W sprawach spornych, uzasadnione i udokumentowane reklamacje należy przesłać do Komisji Zawodów w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników za dana turę.

17.3 Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy dowolnego edytora (np. Notatnika).

17.4 Zaleca się aby przed zawodami ustawić dokładnie czas zegara stacyjnego (np. z Internetu) tak, by uniknąć przekroczenia różnicy czasu QSO ponad 5 minut.

Przykład dziennika w formacie Cabrillo

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: LM-UKF
CALLSIGN: SP8XXL
CATEGORY: A
LOCATOR: KO10CX
EMAIL: SP8XXL@GMAIL.COM
NAME: GRZEGORZ BRZECZYSZCZYKIEWICZ
ADDRESS: CHRZASZCZYRZEWOSZYCE 22
ADDRESS: 22-222 LEKOLODY
CREATED-BY: DQR_LOG V. 3.2.5 - (C) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 144 FM 2019-05-10 1603 SP8XXL 59 01KO10CX SQ9OOO 59 02KN09DP
..
QSO: 144 FM 2019-05-10 1643 SP8XXL 59 11KO10CX SP8DDD 59 07KO11HF
END-OF-LOG:

Wygenerowano w sekund: 0.20
16,323,399 unikalne wizyty