Strona główna PZK
Logowanie
Login

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

SP8IZA
[off] 01/07/2021 08:24
Poszukujemy kogoś kto jest wstanie pomóc z przywróceniem świetności anteny GP3 od SP7GXP Antena stoi u naszego niepełnosprawnego kolegi Seweryna SQ8SEV w Borowej koło Dęblina. Kontakt sq8sev@wp.eu

sq7ai
[off] 28/02/2021 12:04
SP7CPT SK W dniu wczorajszym zmarł janowski nestor Józef Skrzypa SP7CPT. Msza żałobna w Janowie Lubelskim w kościele pw. Jana Chrzciciela dnia 2 marca 2021 o godzinie 13.

sp8mar
[off] 21/02/2021 11:47
Znowu niemiła wiadomość SQ5CJB SK Kolega z klubu sp5kjz -Łuków. Znany ze zjazdów w Woli Okrzejskiej, radioamator.Duży Ben.Cześć Jego pamięci

[A] sp8ab
[off] 20/08/2020 21:48
Jeszcze raz zapraszam na Walne Zebranie Członków OT20, 23 sierpnia w Tarle. Będą karty QSL

UY3WX
[off] 13/08/2020 08:36
Dzinki, Marianie,sp7moq za e-maile.

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 2

Userów online: 0

Łącznie userów: 374
Najnowszy user: sp8azl
Facebook Like

Nawigacja
Porozumienie współpracy między URTiP a PZK
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
z dnia 10 maja 2005 roku


zawarte pomiędzy

Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP)
Panem Witoldem Grabosiem

oraz

Polskim Związkiem Krótkofalowców reprezentowanym przez
Prezesa PZK Pana Piotra Skrzypczaka


zwanymi dalej Stronami

1. w celu zapewnienia zgodnego z międzynarodowymi i krajowymi
    przepisami funkcjonowania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej,
2. w trosce o profesjonalność i jednoznaczność obsługi użytkowników urządzeń radiowych
    stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

     
    Mając na uwadze ustawowe zadania Prezesa URTiP dotyczące stymulowania rozwoju radiokomunikacji oraz zadania administracji wobec Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.03.96.873).
     Strony wyrażają gotowość podjęcia i rozwijania wzajemnej współpracy niezbędnej przy tworzeniu właściwych warunków rozwoju krótkofalarstwa oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących zgodnego z przeznaczeniem wypełnienia zadań określonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w międzynarodowych i krajowych przepisach.

§ 1

Współpraca, której dotyczy Porozumienie, obejmuje współdziałanie przy realizacji przepisów:

1. Regulaminu Radiokomunikacyjnego, stanowiącego dokument uzupełniający Konstytucję
    i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 35,
    poz. 196 oraz z 2003 r. Nr 10, poz. 111)
2. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800)
3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. - w sprawie rodzajów
    pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1775)
4. rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora
    urządzeń radiowych. (Dz. U. Nr 57, poz. 599)
5. zaleceń Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT),
    a w szczególności obejmuje współpracę w zakresie:
- opracowania zbioru przepisów i szczegółowych zasad funkcjonowania służby amatorskiej,
   w tym zasad gospodarowania znakami wywoławczymi przydzielanymi radiostacjom
   amatorskim,
- organizowanie wspólnych spotkań, konferencji i sympozjów dotyczących promowania
  służby radiokomunikacyjnej w Polsce i za granicą,
- włączanie w miarę potrzeby przedstawicieli PZK do powoływanych przez Prezesa URTiP
   komisji, zespołów albo ciał opiniodawczo-doradczych,
- uruchomienia przez PZK systemów monitorowania zakresów częstotliwości przeznaczonych 
  do pracy radiostacji amatorskich, których głównym zadaniem będzie wykrywanie i
  przekazywanie do URTiP informacji o przypadkach naruszenia przepisów obowiązujących w
  służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,
- opiniowania wniosków o wydanie pozwoleń radiowych na używanie radiostacji amatorskich
  z mocą wyjściową 500 W i wyższej,
- opiniowania wniosków o wydanie pozwoleń radiowych na używanie radiostacji amatorskich
   bezobsługowych,
- publikowanie na stronie internetowej URTiP informacji o wydanych pozwoleniach 
  radioamatorskich (kategoria pozwolenia, znak wywoławczy, lokalizacja), nie częściej niż 
  raz w miesiącu.
§ 2

Szczegółowe zasady współpracy mogą określać porozumienia wykonawcze.

§ 3

W celu podsumowania współpracy oraz określenia priorytetów we wzajemnym współdziałaniu na rok następny Strony będą się spotykać przynajmniej raz w roku.

§ 4

Do bieżących kontaktów w zakresie współpracy w ramach poszczególnych zagadnień, upoważni się osoby wyznaczone w porozumieniach wykonawczych, o których mowa w §2.

§ 5

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Porozumienie może być rozwiązane na zasadzie pisemnego oświadczenia złożonego przez Stronę na trzy miesiące przed proponowanym terminem rozwiązania Porozumienia.

§ 6

Porozumienia zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK Witold Graboś Prezes URTiP
......................................... ....................................................
Polski Związek Krótkofalowców Prezes URTiP


Komentarze
10 #1 SP8BWR
dnia 22.12.2007 17:07
Strasznie stary dokument, bowiem dwa lata to szmat czasu. Przydał by się do niego komentarz mówiący o tym, co pozytywnego dla nas krótkofalowców, wypłynęło z tego porozumienia w ciągu tych 2 lat. Czy przypadkiem nie mamy tu do czynienia z tz. "pobożnymi życzeniami" i z martwym dokumentem. Przytoczenie samej treści porozumienia nic w zasadzie nie wyjaśnia ani nie rozszerza naszej wiedzy na temat meritum sprawy. Dla mnie interesującym by było, gdyby w artykule znalazło się podsumowanie mówiące o tym, że w latach 2005 - 2007 na mocy tego dokumentu zrobione zostało to, to, to i to.... A tak to jest kolejne ble ble.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.21
17,140,021 unikalne wizyty