Strona główna PZK
Logowanie
Login

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

SP5OSP
[off] 07/05/2022 19:27
Witajcie. Moja uwaga do komunikatu radiowego z dnia 05-05-2022. Ćwiczenia organizowała grupa EmCom Polska !! Dawne SP EmCom się rozsypało i nie istnieje. 73!

sp8iap
[off] 10/11/2021 17:57
poszukuje kogos kto ma do sprzedania TS 830S lub Ts53O S prosze o info ...

SP8IZA
[off] 01/07/2021 08:24
Poszukujemy kogoś kto jest wstanie pomóc z przywróceniem świetności anteny GP3 od SP7GXP Antena stoi u naszego niepełnosprawnego kolegi Seweryna SQ8SEV w Borowej koło Dęblina. Kontakt sq8sev@wp.eu

sq7ai
[off] 28/02/2021 12:04
SP7CPT SK W dniu wczorajszym zmarł janowski nestor Józef Skrzypa SP7CPT. Msza żałobna w Janowie Lubelskim w kościele pw. Jana Chrzciciela dnia 2 marca 2021 o godzinie 13.

sp8mar
[off] 21/02/2021 11:47
Znowu niemiła wiadomość SQ5CJB SK Kolega z klubu sp5kjz -Łuków. Znany ze zjazdów w Woli Okrzejskiej, radioamator.Duży Ben.Cześć Jego pamięci

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 2

Userów online: 1
SP8SW

Łącznie userów: 383
Najnowszy user: Jacek Kukielka
Facebook Like

Po walnym zebraniu ZG PZK
ZG PZKW sobotę 5 września br. uczestniczyłem w Walnym Zebraniu ZG PZK. Poniżej treść protokołu Komisji Uchwał i Wniosków:
Warszawa 05 września 2020 r.


Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
działającej na posiedzeniu Zarządu Głównego
Polskiego Związku Krótkofalowców
w dniu 05 września 2020 roku.

Komisja powołana została w następującym składzie:

1. Marek Kuliński – SP3AMO,
2. Rafał Mazur - SQ4O
3. Jerzy Gomoliszewski - SP3SLU

Komisja przyjęła:

1. Projekty uchwał przygotowane przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców – załącznik nr 1.
2. SP5LS - przesunięcie do głosowania elektronicznego Uchwały Nr 657/01/20.

Zarząd Główny podjął następujące Uchwały:

Uchwała nr 644/01/20
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 przyjął protokół z posiedzenia ZG PZK z dnia 7 grudnia 2019 r. w Łodzi .
Głosowanie Nr 1: za 24 p 0 w 0
Uchwała nr 645/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 5 września 2020r. w Warszawie podjął uchwałę o zwołaniu XXVI Zjazdu Krajowego Delegatów na dzień 14 listopada 2020 w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Nad Zalewem” przy ul. Tetmajera 4 w Kobylej Górze (kod pocztowy: 63-507) należącym do Stanisława Daszczyka Grupy Daskopol przy ul. Sinapiusa 12 56-400 Oleśnica. Integralną częścią niniejszej uchwały jest proponowany porządek obrad Zjazdu:

Proponowany Porządek Obrad Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Krótkofalowców 14-15 listopada 2020.

1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników - Prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ.
2. Wybór protokolantów i Komisji Mandatowej.
3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzenie ważności i prawomocności Zjazdu.
4. Wybór przewodniczącego i członków prezydium Zjazdu (min. 3 osoby).
5. Nadanie tytułu Członków Honorowych PZK.
6. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
7. wybór komisji skrutacyjnej
8. Wybór Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wystąpienie Prezesa PZK - przedstawienie sprawozdania z działalności Związku za okres ostatniej kadencji.
10. Wystąpienie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZK – przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji oraz wniosek w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Prezydium ZG PZK.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem w sprawie absolutorium dla prezydium ZG PZK.
12. Głosowanie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania GKR PZK.
13. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydium ZG PZK.
14. Przedstawienie i omówienie proponowanych zmian w Statucie PZK- ustępujące prezydium.
15. Dyskusja oraz głosowanie poszczególnych zmienionych zapisów Statutu PZK
16. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu PZK
17. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej, prezentacja listy kandydatów na członków Prezydium ZG PZK.
18. Wystąpienia kandydatów na członków Prezydium ZG PZK, odpowiedzi na pytania.
19. Wybory członków Prezydium ZG PZK.
20. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
21. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej, prezentacja listy kandydatów na zastępców członków Prezydium ZG PZK.
22. Wystąpienia kandydatów na zastępców członków Prezydium ZG PZK, odpowiedzi na pytania.
23. Wybory zastępców członków Prezydium ZG PZK.
24. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
25. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej, prezentacja listy kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej Związku.
26. Wystąpienia kandydatów na członków GKR PZK, odpowiedzi na pytania.
27. Wybory członków GKR PZK.
28. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
29.Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej, prezentacja listy kandydatów na zastępców członków GKR PZK.
30.Wystąpienia kandydatów na zastępców członków GKR PZK, odpowiedzi na pytania.
31.Wybory zastępców członków GKR PZK.
32. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
33. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – prezentacja. zgłoszonych
projektów uchwał.
34. Dyskusja nad zgłoszonymi projektami uchwał.
35. Podjęcie uchwał.
36. Wystąpienie Prezesa PZK i Przewodniczącego GKR PZK.
37. Zakończenie Zjazdu.

Głosowanie nr 2: 22 z ,1 p, 1 w.
Uchwała nr 646/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 5 września 2020 w Warszawie działając na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 roku nr 121 poz. 591) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001r), zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2019, w tym bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, zamykających się kwotą sumy bilansowej w wysokości 474281,83 zł oraz nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 156338,89 zł.

Głosowanie nr 3: 22 z ,1 p, 1 w.

Uchwała nr 647/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 postanawia przeznaczyć kwotę 156338,89 zł stanowiącą wynik finansowy za rok 2019 na zwiększenie przychodów w następnym roku obrotowym.

Głosowanie nr 4: 22 z ,1 p, 1 w.

Uchwała nr 648/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie podjął uchwałę o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców Kol. Stanisława Grzędę SP3IBS

Głosowanie nr 5: 23 za 0 p 0 w .
Uchwała nr 649/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie podjął uchwałę o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców Kol. Piotra Markowskiego SP2AYC

Głosowanie nr 6 : 22 za 0 p 1 w .
Uchwała nr 650/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie podjął uchwałę o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców Kol. Andrzeja Janeczka SP5AHT

Głosowanie nr 7: 20 za 1 p 0 w .
Uchwała nr 651/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie podjął uchwałę o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców Kol. Marka Kulińskiego SP3AMO

Głosowanie nr 8 : 20 za 0 p 0 w .
Uchwała nr 652/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie podjął uchwałę o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców Kol. Janusza Tylkowskiego SP1TMN

Głosowanie nr 9: 21 za 0 p 2 w .
Uchwała nr 653/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie podjął uchwałę o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców Kol. Kazimierza Drzewieckiego SP2FAX

Głosowanie nr 10: 23 za, 0 p, 0 w .
Uchwała nr 654/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie podjął uchwałę o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców Kol. Stanisława Bechera SP7CXV

Głosowanie nr 11: 22 za, 0 p, 0 w .
Uchwała nr 655/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie podjął uchwałę o odznaczeniu Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców nast. Kolegów oraz podmioty wg poniższej listy:

SP8IPN Andrzej Szumilas OT-35
SP9FHZ Henryk Jegła OT-06
SQ9BDB Artur Służałek OT-06
SQ9EJ Józef Klaczak OT-06
SQ9V Wiesław Postawka OT-31
SP9REP Bolesław Witkowski OT-31
SQ7FPD Dariusz Karcz OT-18
 
Głosowanie nr 12: 22 za 0 p 1 w

Uchwała nr 656/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu
w dniu 5 września 2020 r. w Warszawie podjął uchwałę o likwidacji oddziału PZK o nazwie: „ Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców im. Mikołaja Kopernika (NR 35) (OT-NR35). Wnosi także o wykreślenie tego podmiotu z listy jednostek terenowych Polskiego Związku Krótkofalowców, rubryka 3 poz. 29 KRS 0000088401.
Uzasadnienie:
Oddział o nazwie „Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców im. Mikołaja Kopernika (NR 35) (OT-NR35)” co najmniej od 12 lat nie posiada członków oraz nie prowadzi żadnej działalności.

Głosowanie: Nie głosowana

Uchwała nr 657/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 5 września 2020 w Warszawie podjął uchwałę o przyjęciu Regulaminu korzystania ze znaku graficznego PZK:

Regulamin korzystania ze znaku graficznego
Polskiego Związku Krótkofalowców

§1
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) znak graficzny PZK - graficzny symbol w kształcie rombu z wpisanym w niego rysunkiem i literami PZK
2) logo PZK - jest równoznaczne określeniu znak graficzny PZK;
3) członkowie PZK - w odniesieniu do korzystania ze znaku graficznego PZK rozumie się przez to członków zwyczajnych i nadzwyczajnych w myśl §6 ust. 2 i 3 Statutu PZK.
4) jednostki organizacyjne PZK - w odniesieniu do korzystania ze znaku graficznego PZK rozumie się przez to Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Główny PZK, Prezydium ZG PZK, Główną Komisję Rewizyjną, Oddział Terenowy PZK i jego zarząd oraz Oddziałową Komisję Rewizyjną, kluby ogólnopolskie PZK i kluby terenowe PZK, które zostały zdefiniowane lub określone w stosownych paragrafach Statutu PZK.
5) użycie znaku graficznego PZK - wykorzystanie znaku graficznego PZK, wyłączając z tego używanie znaczka klapowego, Odznaki Honorowej i Złotej Odznaki Honorowej, które w swoim wizerunku zawierają logo PZK

§2
Polski Związek Krótkofalowców na mocy §2 ust. 5 statutu PZK użycza prawa do korzystania ze znaku graficznego PZK na zasadach określonych niniejszym regulaminem i podmiotom w nim wskazanym.
§3
1. Wygląd znaku graficznego PZK określa załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Znak graficzny PZK podlega prawnej ochronie.

§4
1. Na używanie znaku graficznego PZK, o którym mowa w §2 regulaminu, należy uzyskać zgodę prezesa PZK, występując ze stosownym wnioskiem.
2. Prezes PZK może upoważnić innych członków Prezydium ZG PZK lub wskazać inne osoby spoza Prezydium ZG PZK do realizacji uprawnienia wymienionego w ust. 1.

§5
1. Nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w §4 ust. 1, użycie logo PZK:
1) przez członka PZK w celu umieszczenia go na karcie QSL, w formie naklejki na pojazdach samochodowych w rozumieniu art. 2 Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110), osobistych przedmiotach członka lub przez niego wytworzonych na potrzeby własne i nieprzeznaczonych do rozpowszechniania z wyłączeniem kart QSL;
2) przez jednostki organizacyjne PZK na drukach organizacyjnych, na pieczęciach i na materiałach informacyjnych.
2. Użycie logo PZK przez członków PZK, jednostki organizacyjne PZK do innych celów niż wymienione w ust. 1 wymaga wystąpienia z wnioskiem zawierającym przedstawienie celu użycia znaku graficznego PZK oraz projekt graficzny sposobu użycia logo PZK.
3. Użycie logo PZK przez podmioty inne niż wymienia ust. 1 wymaga każdorazowo złożenia wniosku w sposób opisany w ust. 2.
4. Udzielenie zgody na użycie logo PZK na podstawie złożonego wniosku nie jest obligatoryjne, a w przypadku odmowy w decyzji musi być podana przyczyna takiego rozstrzygnięcia. Powodem do odmowy udzielenia zgody jest uzasadnione podejrzenie, że użycie znaku graficznego PZK mogłoby narazić Związek na szkody prawne, materialne lub wizerunkowe.
5. Jeżeli wniosek o używanie logo PZK zostanie rozpatrzony negatywnie, wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania od decyzji do ZG PZK, które musi być rozpatrzone na najbliższym od daty złożenia odwołania posiedzeniu ZG PZK. Decyzja ZG PZK w tej sprawie jest ostateczna.

§6
1. Prezes PZK w każdej chwili może cofnąć udzieloną zgodę na użycie znaku graficznego PZK. W takim wypadku podmiotowi, któremu została cofnięta zgoda na używanie logo PZK, przysługuje wniesienie odwołania od decyzji do ZG PZK, które musi być rozpatrzone na najbliższym od daty złożenia odwołania posiedzeniu ZG PZK. Decyzja ZG PZK w tej sprawie jest ostateczna.
2. Jeżeli logo PZK używane jest z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, prezes PZK w trybie natychmiastowym nakazuje zaprzestanie jego używania i wzywa do ewentualnego naprawienia szkód prawnych, materialnych lub wizerunkowych, jeżeli takie powstały. Decyzja nie podlega zaskarżeniu.
3. Zgoda może być również cofnięta przez osobę, którą do wydania takiej zgody prezes PZK upoważnił. W takim wypadku podmiotowi, któremu cofnięto zgodę na używanie logo PZK, przysługuje wniesienie odwołania od decyzji do Prezydium ZG PZK, które musi być rozpatrzone na najbliższym od daty złożenia odwołania posiedzeniu Prezydium ZG PZK. Decyzja Prezydium ZG PZK jest ostateczna.
4. Prezes PZK ma prawo w trybie natychmiastowym nakazać zaprzestania używania znaku graficznego PZK używanego na podstawie §5 ust 1, jeżeli uzna, że naraża to Związek na szkody prawne, materialne lub wizerunkowe i wzywa do ewentualnego naprawienia tych szkód, jeżeli wystąpiły. Podmiotowi, któremu wydano taką decyzję, przysługuje wniesienie odwołania od decyzji do Prezydium ZG PZK, które musi być rozpatrzone na najbliższym od daty złożenia odwołania posiedzeniu Prezydium ZG PZK. Decyzja Prezydium ZG PZK w tej sprawie jest ostateczna.

§6
W przypadku zmian statutu PZK postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do chwili jego zmiany, a przywołane numery paragrafów, ustępów i liter podlegają reakcyjnemu uaktualnieniu, o ile w nowym statucie zmieniły się.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Uchwała przesunięta do głosowania elektronicznego.

Uchwała nr 658/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 5 września 2020 w Warszawie podjął uchwałę o następujących zmianach w „Regulaminie opłacania składek PZK;
1. Zmiana §.56 na następujący:
Dopuszcza się prowadzenie spraw składkowych wymienionych w tym regulaminie przy pomocy elektronicznego systemu ewidencji składek członkowskich..

2. Dodanie § 57

"Regulamin ze zmianami od dnia 20 września 2020r."

Głosowanie Nr 13: 23 za, 0 p, 0 w.
Uchwała nr 659/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 5 września 2020 w Warszawie podjął uchwałę o następującej zmianie w regulaminie wewnętrznym o nazwie Ordynacja Wyborcza na Krajowy Zajazd Delegatów PZK uchwalonym w dniu 15 czerwca 2019 r.
Pkt 2 §2 w. wym. regulaminu otrzymuje brzmienie:
2. Zarządy Oddziałów Terenowych przesyłają do Sekretariatu ZG PZK dokumenty Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie dwóch tygodni po zakończeniu Walnego Zebrania, nie później jednak niż do 35 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

W związku z tym § 2 ma postać jak następującą
§ 2
1. Oddziały powiadamiają Sekretariat ZG PZK o terminie i miejscu Walnego Zebrania członków Oddziałów Terenowych, podczas którego zamierzają dokonać wyboru Delegatów i Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania ; elektronicznie na adres Prezesa PZK, Sekretarza PZK lub listownie - na adres Sekretariatu ZG PZK.
2. Zarządy Oddziałów Terenowych przesyłają do Sekretariatu ZG PZK dokumenty Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie dwóch tygodni po zakończeniu Walnego Zebrania, nie później jednak niż do 35 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów PZK
3. Braki w dokumentacji Walnego Zebrania członków Oddziału Terenowego, nie przesłanie jej w wyznaczonym terminie - skutkuje pozbawieniem danego Oddziału Terenowego mandatów dla wybranych Delegatów na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Regulamin ze zmianami obowiązuje od dnia 20 września 2020 r.
Głosowanie Nr 14: 23 z, 0 p, 0 w.
Uchwała nr 660/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 5 września 2020 w Warszawie podjął uchwałę o odwołaniu kol. Romana Bala SP9MRN z funkcji likwidatora Oddziału Terenowego PZK o nazwie: Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu (NR 35) (OT-NR35).


Uchwała nr 661/01/20

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 5 września 2020 w Warszawie podjął uchwałę o powołaniu kol. Stanisława Leszczynę SQ2EEQ na likwidatora Oddziału Terenowego PZK o nazwie: Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu (NR 35) (OT-NR35).


Komisja Uchwał i Wniosków:
1. Marek Kuliński - SP3AMO
2. Rafał Mazur - SQ4O
3. Jerzy Gomoliszewski - SP3SLU ..............................................

PS.
Uchwały podjęte na naszym ostatnim zebraniu zostały przesłane wraz z innymi dokumentami dotyczącymi tego zebrania i zgodnie ze Statutem PZK zostaną całościowo rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu ZG PZK.
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.17
17,338,531 unikalne wizyty