Strona główna PZK
Logowanie
Login

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

SP8IZA
[off] 01/07/2021 08:24
Poszukujemy kogoś kto jest wstanie pomóc z przywróceniem świetności anteny GP3 od SP7GXP Antena stoi u naszego niepełnosprawnego kolegi Seweryna SQ8SEV w Borowej koło Dęblina. Kontakt sq8sev@wp.eu

sq7ai
[off] 28/02/2021 12:04
SP7CPT SK W dniu wczorajszym zmarł janowski nestor Józef Skrzypa SP7CPT. Msza żałobna w Janowie Lubelskim w kościele pw. Jana Chrzciciela dnia 2 marca 2021 o godzinie 13.

sp8mar
[off] 21/02/2021 11:47
Znowu niemiła wiadomość SQ5CJB SK Kolega z klubu sp5kjz -Łuków. Znany ze zjazdów w Woli Okrzejskiej, radioamator.Duży Ben.Cześć Jego pamięci

[A] sp8ab
[off] 20/08/2020 21:48
Jeszcze raz zapraszam na Walne Zebranie Członków OT20, 23 sierpnia w Tarle. Będą karty QSL

UY3WX
[off] 13/08/2020 08:36
Dzinki, Marianie,sp7moq za e-maile.

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 1

Userów online: 0

Łącznie userów: 374
Najnowszy user: sp8azl
Facebook Like
LUBELSKI MARATON UKF 2018 - REGULAMIN
RegulaminTura ITura IITura IIITura IVTura VTura VI
Tura VIITura VIIITura IXTura XTura XITura XIIWyniki
roczne
Lubelski maraton UKF - 2015
Lubelski maraton UKF - 2016
Lubelski maraton UKF - 2017
Lubelski maraton UKF - 2019
Lubelski maraton UKF - 2020
Lubelski maraton UKF - 2021

 

Regulamin zawodów Lubelski Maraton UKF 2018

Zatwierdzony uchwałą nr 2 Zarządu OT PZK w Lublinie w dniu 12.11.2017 roku

Pobierz wersję PDF

 1. Cel zawodów i organizator

Zwiększenie aktywności indywidualnych i klubowych stacji amatorskich w paśmie 2 m, podnoszenie umiejętności operatorskich, technicznych i popularyzacja zawodów krótkofalarskich.

Organizatorem zawodów jest Lubelski Oddział Terenowy PZK

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy posiadacze pozwoleń radiowych z Polski i innych krajów (stacje indywidualne i klubowe) oraz nasłuchowcy.

 1. Komisja Zawodów

Za rozliczenie zawodów odpowiedzialna jest komisja w składzie:

 

Andrzej SP8AB

Tomek SP8UFT

Michalina SO8BMI

 1. Terminy zawodów

Ustala się następujące terminy poszczególnych tur zawodów w roku 2018 (druga sobota miesiąca):

Tura zawodów

Dzień i miesiąc

Godziny wg UTC

I

13 stycznia

16:00 – 16:59

II

10 lutego

16:00 – 16:59

III

10 marca

16:00 – 16:59

IV

14 kwietnia

16:00 – 16:59

V

12 maja

16:00 – 16:59

VI

9 czerwca

16:00 – 16:59

VII

14 lipca

16:00 – 16:59

VIII

11 sierpnia

16:00 – 16:59

IX

8 września

16:00 – 16:59

X

13 października

16:00 – 16:59

XI

10 listopada

16:00 – 16:59

XII

8 grudnia

16:00 – 16:59

 1. Znaki wywoławcze

4.1 Stacje pracują pod znakiem zgodnym z aktualnie posiadanym ważnym pozwoleniem radiowym. W zawodach obowiązuje zakaz łamania znaków wywoławczych.

4.2 Uczestnicy zawodów mogą pracować w zawodach pod znakami okolicznościowymi lub kontestowymi zgodnie z posiadanym pozwoleniem radiowym.

4.3 W zawodach LM-UKF 2018 punktacja obliczana jest dla znaków wywoławczych, używanych w danej turze zawodów. W przypadku, gdy uczestnik pracujący w danej turze zawodów pod znakiem okolicznościowym lub kontestowym chce być klasyfikowany pod swoim stałym znakiem, wówczas w polu „SOAPBOX” logu winien zamieścić informację: „cesja na SP0xxx” gdzie SP0xxx oznacza znak pod którym chce być klasyfikowany, lub (przy logach papierowych) do logu dołączyć oświadczenie o następującej treści:

Ja, [imię i nazwisko] pracowałem w dniu [data] w zawodach Lubelski Maraton UKF pod znakiem okolicznościowym/kontestowym [znak]. Proszę o doliczenie zdobytych punktów do wyników mojego stałego znaku [znak stały].

 1. Pasma i emisje

2m FM (145200 - 145575 kHz), kanały simpleksowe. Łączności przez przemienniki nie są zaliczane. Wywołanie:"Wywołanie w zawodach Lubelski Maraton UKF".

 1. Łączności

6.1 Każda stacja może w zawodach emitować tylko jeden sygnał.

6.2 Z każdą stacją można przeprowadzić tylko jedno punktowane QSO.

6.3 Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC (czas uniwersalny).

6.4 Używanie telefonów, radiotelefonów, internetu itp. do aranżowania łączności podczas trwania zawodów jest niedozwolone.

6.5 W czasie jednej tury uczestnik może pracować tylko pod jednym znakiem wywoławczym i z jednej lokalizacji (lokatora). Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (lokatora) stacji w trakcie jednej tury zawodów.

 1. Kategorie uczestnictwa w zawodach

A – nadawcy – członkowie Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 20).

B – nadawcy – pozostałe stacje indywidualne i klubowe, ze stałego i terenowego QTH.

N – stacje nasłuchowe

W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej kategorii.

 1. Wymiana raportów

8.1 Kategoria A” i B”

Nadawcy podają raport RS i grupę kontrolną, na którą składa się: kolejny numer łączności rozpoczynając od 01 i lokator z którego stacja pracuje w zawodach. Numer łączności może być jedno, dwu lub trzy cyfrowy.

Przykład raportu: 59  02KO11FA

8.2 Kategoria N”

Nasłuchowców obowiązuje odbiór znaku stacji, raportu RS i pełnej nadanej grupy kontrolnej. Odebrany znak można wykazać w dzienniku tylko jeden raz.

 1. Dzienniki zawodów

9.1 Przesłanie dziennika zawodów do organizatora zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem zawodów oraz pracował w zawodach zgodnie z postanowieniami regulaminu i warunkami posiadanego pozwolenia radiowego.

9.2 Dzienniki elektroniczne za LM-UKF (wyłącznie w formacie Cabrillo) należy wysłać na adres: zawody.ot20@gmail.com. Plik dziennika winien być załącznikiem, a w temacie wiadomości należy umieścić tylko znak wywoławczy.

9.3 Dzienniki należy wysłać w ciągu 3 dni od zakończenia zawodów, tj.do godziny 24:00 we wtorek następujący po zawodach.

9.4 Dopuszcza się, aby seniorzy i osoby nie posiadające dostępu do Internetu a biorący udział w zawodach przesłali dziennik zawodów w formie papierowej na adres:

 

Andrzej Bojan
Tarło 14A
21-104 Niedźwiada

 

9.5 Logi papierowe muszą dotrzeć do komisji zawodów do końca tygodnia następującego po zawodach, tj. do godziny 24:00 w piątek.

9.6 W przypadku otrzymania logu papierowego po rozliczeniu danej tury zawodów, komisja wykona ponowne przeliczenie i korektę wyników.

9.7 Dzienniki nadesłane po terminie, nie będą brane do klasyfikacji w danej turze i będą wykazane jako „Brak logów”.

 1. Wypełnianie dzienników

10.1 Dziennik elektroniczny w pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku powinien mieć wyłącznie oznaczenie swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli A, B lub N. Dzienniki w których kategoria nie będzie wpisana lub będzie niewłaściwa będą traktowane jako logi przesłane do kontroli „checklog”. Linia „CONTEST” nagłówka pliku powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę LM-UKF.

10.2 Grupa kontrolna nadana i odebrana w logu powinna być pisana w sposób ciągły np. 01KO11FA a nie 01 KO11FA. Plik dziennika powinien mieć nazwę znak.cbr lub znak.log ew. znak.txt, np.: sp8xxl.cbr, SP8XXL.log, SP8XXL.TXT.

10.3 Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log. Do wygenerowania logu w formacie CABRILLO z logu papierowego polecamy program Cabrillo_Generator. Oba programy można pobrać z: strony Marka SP7DQR: http://www.sp7dqr.pl/zawody.php.

 1. Punktacja w LM-UKF

11.1 Punkty za łączności obliczane są według zasady 1 km = 1 punkt.

Łączność ze stacją z tego samego lokatora daje 3 punkty.

Nasłuchowców obowiązują te same zasady.

11.2 Brak logu od stacji wykazanej w logu uczestnika zawodów oznacza, iż punkty za QSO z tą stacją zostaną przyznane jedynie wtedy, gdy znak tej stacji zostanie wykazany także w co najmniej 3 logach przesłanych przez pozostałych uczestników zawodów.

11.3 Niezgodności w logach, takie jak błędnie zapisane znaki, niezgodne grupy kontrolne lub różnica czasu QSO przekraczająca 5 minut powodują niezaliczenie łączności obu uczestnikom zawodów.

 1. Wyniki zawodów

Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą opublikowane na portalu: http://ot20.pzk.org.pl w ciągu 7 dni od upływu terminu przesyłania dzienników.

 1. Miejsce uzyskane w danej turze zawodów LM-UKF

13.1 Wynik zawodnika w każdej turze LM-UKF równy jest sumie uzyskanych punktów, zgodnie z zasadą określoną w punkcie 11.1.

13.2 W przypadku, gdy dwie lub więcej stacji w danej turze uzyskają taką samą ilość punktów wówczas stacje te klasyfikowane są na tym samym miejscu.

 1. Miejsce uzyskane w zawodach za cały rok 2018

14.1 Wynik końcowy zawodów za rok, obliczany jest jako suma punktów uzyskanych z 9 (dziewięciu) najlepszych tur, w których uczestnik brał udział. Miejsca zawodników w klasyfikacji rocznej są obliczane po każdej turze zawodów.

14.2 W przypadku gdy uczestnik zawodów, w ciągu roku kalendarzowego zostanie członkiem OT20 lub członkostwo utraci, w klasyfikacji rocznej zostanie ujęty w kategorii, z której najwięcej z wyników miesięcznych zostanie zaliczonych do klasyfikacji końcowej.

 1. Dyplomy i wyróżnienia.

15.1 Zwycięzcy w kategoriach A, B i N w Rocznej Klasyfikacji Generalnej otrzymują tytuł „Mistrza Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2018 w kategorii …” oraz dyplomy i puchary lub grawertony.

15.2 Za miejsca 2 i 3 w poszczególnych kategoriach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane będą tytuły „Wicemistrza Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2018 w kategorii …” oraz dyplomy.

15.3 Każdy uczestnik, który weźmie udział w minimum sześciu turach, otrzyma dyplom uczestnictwa.

15.4 Wyróżnienia w postaci grawertonów będą przyznawane uczestnikom zawodów za następujące osiągnięcia w zawodach LM-UKF 2018:

- za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach w km (otrzymują obaj korespondenci),

- za największą ilość pierwszych miejsc zajętych przez uczestnika w roku 2018,

- za największą ilość lokatorów, z jakich uczestnik pracował w zawodach w roku 2018.

W przypadku gdy jednakowe wyniki osiągnie kilka stacji, wyróżnienie otrzyma ta stacja/para stacji, która osiągnie najlepszy wynik jako pierwsza. Jeżeli najlepszy wynik zostanie osiągnięty przez kilka stacji w tym samym czasie, o otrzymaniu wyróżnienia zadecyduje szybkość przesłania logu.

15.5 Nagrody w postaci pucharu lub grawertonu są przyznawane uczestnikom tylko w przypadku kiedy w danej kategorii wezmą udział co najmniej 3 stacje. Jeżeli w danej kategorii sklasyfikowana zostanie mniejsza ilość stacji, za 1 miejsce uczestnik otrzymuje tylko dyplom.

 1. Dyskwalifikacja

Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

 1. Uwagi końcowe

17.1 Wyniki rozliczania każdej tury zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

17.2 W sprawach spornych, uzasadnione i udokumentowane reklamacje należy przesłać do Komisji Zawodów w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników za dana turę.

17.3 Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy dowolnego edytora (np. Notatnika).

17.4 Zaleca się aby przed zawodami ustawić dokładnie czas zegara stacyjnego (np. z Internetu) tak, by uniknąć przekroczenia różnicy czasu QSO ponad 5 minut.

 

Przykład dziennika w formacie Cabrillo

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: LM-UKF
CALLSIGN: SP8XXL
CATEGORY: A
LOCATOR: KO10CX
EMAIL: SP8XXL@GMAIL.COM
NAME: GRZEGORZ BRZECZYSZCZYKIEWICZ
ADDRESS: CHRZASZCZYRZEWOSZYCE 22
ADDRESS: 22-222 LEKOLODY
CREATED-BY: DQR_LOG V. 3.2.5 - (C) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 144 FM 2018-05-10 1603 SP8XXL 59 01KO10CX SQ9OOO 59 02KN09DP
..
QSO: 144 FM 2018-05-10 1643 SP8XXL 59 11KO10CX SP8DDD 59 07KO11HF
END-OF-LOG:

Wygenerowano w sekund: 0.13
17,147,623 unikalne wizyty