Strona główna PZK
Logowanie
Login

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio na forum
Ostatnie artykuły
Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

sp8lxe
[off] 22/12/2023 18:31
W dniu 20.12 zmał kolega Bolesław SP8IAP, pogrzeb odbędzie się 27 grudnias

sq7ai
[off] 12/12/2023 11:29
W niedziele 10 grudnia zmarł kolega Wiesław SP7DJD/SP8DJD. Pogrzeb w środę. Msza o 14:30 w Sanktuarium.

sq7ai
[off] 18/11/2023 13:40
Wczoraj uruchomiliśmy w Klubie SP8PJL pogodynke. Stacja działa na 144.950MHz

sp5smy
[off] 22/09/2023 09:00
Strony dla krótkofalowców. http://studiofxhtm
l.pl kontakt na stronie.

SP5OSP
[off] 13/07/2023 21:33
W dniu dzisiejszym po półrocznej przerwie ruszył przemiennik SR8LLB w Lubartowie. Przemiennik działa w sieci FM Poland: http://hamspirit.p
l/?p=2449 wiecej o FM Poland http://fm-poland.p
l:888

Archiwum
Aktualnie online
Gości online: 3

Userów online: 0

Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
FACEBOOK
LUBELSKI MARATON UKF 2015 - REGULAMIN
RegulaminTura ITura IITura IIITura IVTura VTura VI
Tura VIITura VIIITura IXTura XTura XITura XIIWyniki
roczne
Lubelski maraton UKF - 2016
Lubelski maraton UKF - 2017
Lubelski maraton UKF - 2018
Lubelski maraton UKF - 2019
Lubelski maraton UKF - 2020
Lubelski maraton UKF - 2021
Lubelski maraton UKF - 2022
Lubelski maraton UKF - 2023
Lubelski maraton UKF - 2024

 

Regulamin zawodów Lubelski Maraton UKF 2015

Zatwierdzony uchwałą Nr 1/01/2015 Zarządu OT PZK w Lublinie w dniu 3.01.2015 roku

1. Cel zawodów:

Zwiększenie aktywności indywidualnych i klubowych stacji amatorskich w paśmie 2 m, podnoszenie umiejętności operatorskich, technicznych i popularyzacja zawodów krótkofalarskich.

Organizatorem zawodów jest:

Lubelski Oddział Terenowy PZK

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy posiadacze pozwoleń radiowych z Polski i innych krajów (stacje indywidualne i klubowe) oraz nasłuchowcy.

2. Komisja Zawodów

Za rozliczenie zawodów odpowiedzialna jest komisja w składzie:

Kol. Andrzej SQ8MFE

Kol. Tomek SP8UFT

Kol. Michalina SO8BMI

3. Terminy zawodów

Ustala się następujące terminy poszczególnych tur zawodów w roku 2015 (druga sobota miesiąca):

Tura zawodów

Dzień i miesiąc

Godziny wg LT

I

10 stycznia

18:00 - 19:00

II

14 lutego

18:00 - 19:00

III

14 marca

18:00 - 19:00

IV

11 kwietnia

18:00 - 19:00

V

9 maja

18:00 - 19:00

VI

13 czerwca

18:00 - 19:00

VII

11 lipca

18:00 - 19:00

VIII

8 sierpnia

18:00 - 19:00

IX

12 września

18:00 - 19:00

X

10 października

18:00 - 19:00

XI

14 listopada

18:00 - 19:00

XII

12 grudnia

18:00 - 19:00

4. Znaki wywoławcze

4.1. Stacje pracują pod znakiem zgodnym z aktualnie posiadanym ważnym pozwoleniem radiowym. W zawodach dopuszcza się łamanie znaków wywoławczych operatora przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem. Jeśli stacja używa znaku łamanego w czasie trwania tury to taki sam znak musi być użyty w logu zawodów. Stacje QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod „QRP”.

4.2. Uczestnicy zawodów mogą pracować w zawodach pod znakami okolicznościowymi lub kontestowymi zgodnie z posiadanym pozwoleniem radiowym, jednak pozwolenia radiowe na używanie różnych znaków (okolicznościowych, kontestowych) oraz znaki „łamane” muszą dotyczyć tej samej osoby/operatora lub klubu.

4.3. W zawodach LM-UKF 2015 punktacja obliczana jest dla znaków wywoławczych używanych w danej turze zawodów. W przypadku, gdy uczestnik pracujący w danej turze zawodów pod znakiem okolicznościowym lub kontestowym chce być klasyfikowany pod swoim stałym znakiem wówczas w polu „SOAPBOX” logu winien zamieścić informację: „cesja punktów na znak SP0xxx” gdzie SP0xxx oznacza znak pod którym chce być klasyfikowany lub do logu dołączyć oświadczenie o następującej treści:

„Ja, [imię i nazwisko] pracowałem w dniu [data] w zawodach Lubelski Maraton UKF pod znakiem okolicznościowym/kontestowym [znak]. Proszę o doliczenie zdobytych punktów do wyników mojego stałego znaku [znak stały].

5. Pasmo i emisje

2m / FM (145200 - 145575 kHz) kanały simpleksowe. Łączności przez przemienniki nie są zaliczane. Wywołanie: "Wywołanie w zawodach Lubelski Maraton UKF"

6.Łączności

6.1. Każda stacja może w zawodach emitować tylko jeden sygnał.

6.2. Z każdą stacją można przeprowadzić tylko jedno punktowane QSO.

6.3. Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu LT (czas lokalny w Polsce). Dopuszczalna różnica czasu QSO wynosi 5 minut.

6.4. Używanie telefonów, radiotelefonów, Internetu itp. do aranżowania łączności podczas trwania zawodów jest niedozwolone.

6.5. W czasie jednej tury uczestnik może pracować tylko pod jednym znakiem wywoławczym i z jednej lokalizacji (lokatora). Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (lokatora) stacji w trakcie jednej tury zawodów.

7. Kategorie uczestnictwa w zawodach

A– nadawcy – członkowie Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 20)
B – nadawcy – pozostałe stacje indywidualne i klubowe, ze stałego i terenowego QTH
N – stacje nasłuchowe
L - log do kontroli

W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej kategorii.

8. Wymiana raportów i grup kontrolnych

8.1. Kategoria „A”

Nadawcy należący do OT 20 PZK podają raport RS i grupę kontrolną, na którą składa się: litera „L” i lokator z którego stacja pracuje w zawodach.

Przykład raportu i grupy kontrolnej: 59 LKO11GF (stacja z OT 20).

8.2. Kategoria „B”

Nadawcy nie będący członkami OT 20, podają raport RS i grupę kontrolną, na którą składa się: kolejny numer łączności rozpoczynając od 01 i lokator z którego stacja pracuje w zawodach.

Przykład raportu i grupy kontrolnej: 59 02KO11FA

8.3. Nasłuchowcy – Kategoria „N”

Nasłuchowców, obowiązuje odbiór znaku stacji nadającej korespondencję, znaku korespondenta do którego nadawana jest korespondencja, raportu RS i pełnej nadanej grupy kontrolnej. Odebrany znak można wykazać w dzienniku SWL tylko jeden raz.

9. Punktacja w LM-UKF

9.1. Punkty za łączności obliczane są według zasady 1 km = 1 punkt.

Łączność ze stacją z tego samego lokatora daje 3 punkty

Łączność ze stacją z OT 20 daje podwójną ilość punktów (ilość km x 2)

Kategoria N: 1 nasłuch = 1 punkt

9.2. Brak logu od stacji wykazanej w logu uczestnika zawodów oznacza iż obie stacje nie dostają punktów za QSO.

9.3. Niezgodności w logach, takie jak błędnie zapisane znaki lub niezgodne grupy kontrolne lub różnica czasu QSO przekraczająca 5 minut powodują niezaliczenie łączności obu uczestnikom zawodów.

10. Miejsce uzyskane w danej turze zawodów LM-UKF

10.1. Wynik zawodnika w każdej turze LM-UKF równy jest sumie uzyskanych punktów, zgodnie z zasadą określoną w punkcie 9.1.

10.2. Stacja, której suma punktów ze wszystkich ważnych łączności w danej turze LM-UKF jest najwyższa zajmuje miejsce pierwsze, stacja z wynikiem drugim, miejsce drugie i.t.d.

10.3. W przypadku, gdy dwie lub więcej stacji w danej turze uzyskają taką samą ilość punktów wówczas stacje te klasyfikowane są na tym samym miejscu.

11. Miejsce uzyskane w zawodach za cały rok 2015

Wynik końcowy zawodów za rok, obliczany jest jako suma punktów uzyskanych z 9 (dziewięciu) najlepszych tur, w których uczestnik brał udział. Miejsca zawodników w klasyfikacji rocznej są obliczane po każdej turze zawodów.

12. Dzienniki zawodów

12.1. Przesłanie dziennika zawodów do organizatora zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem zawodów oraz pracował w zawodach zgodnie z postanowieniami regulaminu i warunkami posiadanego pozwolenia radiowego.

12.2. Logi za LM-UKF należy nadesłać w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów (do 19:00 w następną sobotę po danej turze) na adres: lmukf2015@gmail.com

12.3. Logi nadesłane po upływie 7 dób od ukończenia zawodów, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, nie będą brane do klasyfikacji w danej turze i będą wykazane jako „Brak logów”.

13. Wypełnianie dzienników

13.1 Dzienniki elektroniczne przyjmowane są wyłącznie w formacie Cabrillo. W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku Cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: A, B, N lub L. Linia „CONTEST” nagłówka pliku Cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę LM-UKF. W polu „SOAPBOX” można wpisywać cesję punktów na znak, pod którym uczestnik chce być klasyfikowany.

Uwaga: Grupa kontrolna nadana i odebrana w logu powinna być pisana w sposób ciągły np. LKO11im lub 01KK12AA a nie L KO11im czy też 01 KK12AA. Plik Cabrillo powinien mieć nazwę znak.cbr lub znak.log np. sp8bbb.cbr lub sp8bbb.log. Wielkość liter nie ma znaczenia.

13.2. Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log, który można pobrać z: strony Marka SP7DQR: http://sp7dqr.waw.pl.

13.3. Dopuszcza się, aby seniorzy i osoby nie posiadające dostępu do Internetu a biorący udział w zawodach przesłali dziennik zawodów w formie papierowej na adres:

Andrzej Bojan
Tarło 14A
21-104 Niedźwiada

O terminie wysyłki logu decyduje data stempla pocztowego. Logi wysłane po terminie 7 dni nie będą brane do klasyfikacji, będą traktowane jako „brak logów”.

14. Wyniki zawodów

Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą opublikowane na portalu: http://pzk.lublin.pl lub http://ot20.pzk.org.pl w terminie 3 tygodni od dnia zakończenia danej tury.

15. Dyplomy i wyróżnienia

15.1. Zwycięzcy w kategoriach A, B i N w Rocznej Klasyfikacji Generalnej otrzymują tytuł „Mistrza Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2015 w kategorii …” oraz dyplomy i puchary lub grawertony.

15.2. Za miejsca 2 i 3 w poszczególnych kategoriach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane będą tytuły „Wicemistrza Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2015 w kategorii …” oraz dyplomy.

15.3. Każdy uczestnik, który weźmie udział w minimum sześciu turach, otrzyma dyplom uczestnictwa.

15.4. Wyróżnienia w postaci grawertonów będą przyznawane uczestnikom zawodów za następując osiągnięcia w zawodach LM-UKF 2015:

  • za najdalszą przeprowadzoną łączność w zawodach w km (otrzymują obaj korespondenci),

  • za największą ilość pierwszych miejsc zajętych przez uczestnika w roku 2015,

  • za największą ilość lokatorów, z jakich uczestnik pracował w zawodach w roku 2015.

15.5. Nagrody w postaci pucharu lub grawertonu są przyznawane stacjom tylko w przypadku kiedy w danej kategorii wezmą udział co najmniej 2 stacje. Jeżeli w danej kategorii sklasyfikowana jest tylko jedna stacja za 1 miejsce otrzymuje ona tylko dyplom.

16. Dyskwalifikacja

Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

17. Uwagi końcowe

17.1. Wyniki rozliczania każdej tury zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

17.2. W sprawach spornych uzasadnione i udokumentowane reklamacje należy przesłać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników za dana turę do Zarządu OT 20 PZK.

17.3. Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy dowolnego edytora (np. Notatnika).

17.4. Zaleca się aby przed zawodami ustawić dokładnie czas zegara stacyjnego (np. z Internetu), tak by uniknąć przekroczenia różnicy czasu QSO ponad 5 minut.

Wygenerowano w sekund: 0.13
17,872,103 unikalne wizyty